Elevii de clasele a XI-a si a XII-a nu primesc manuale şcolare gratuite, deşi noua lege a educaţiei intrată în vigoare la începutul anului 2011 prevede această gratuitate. Consiliului Naţional al Elevilor şi Asociatia Elevilor din Constanta acuză Ministerul Educaţiei că nu respectă legea.

Consiliul Naţional al Elevilor şi Asociaţia Elevilor din Constanţa se declară îngrijoraţi şi profund dezamăgiţi de atitudinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care refuză să acorde manuale şcolare gratuite pentru elevii care studiază în clasele a XI-a şi a XII-a în unităţile de învăţamânt de stat.

"Constituţia României, republicată, consacrează la art. 32 alin. (4) caracterul gratuit al învăţământului de stat, care este reluat şi în Legea Educaţiei Naţionale, la art. 9 alin. (3). În conformitate cu art. 69 alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii şi profesorii din învăţamântul de stat beneficiează de manuale şcolare gratuite, nefăcându-se vreo distincţie între ciclurile de studiu.

Încă de la intrarea în vigoare a noii legi a educaţiei, la începutul anului 2011, ministerul educaţiei a refuzat să pună în aplicare prevederile legale, neacordând elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a manuale şcolare gratuite, astfel privându-i pe aceştia de un învăţământ de calitate.

În perioada următoare, reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor şi cei ai Asociaţiei Elevilor din Constanţa vor avea întâlniri cu conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul cărora vor solicita respectarea legii şi acordarea manualelor şcolare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a, începând cu acest an şcolar", se arată într-un comunicat al CNE şi AEC.

"Nu este tolerabil ca după 4 ani de la aprobarea Legii Educaţiei Naţionale, elevii din învăţământul preuniversitar postobligatoriu încă să fie nevoiţi să îşi cumpere propriile manuale, cu toate că educaţia e gratuită. Din păcate situaţia este cel puţin acceptabilă doar în colegiile naţionale şi liceele din zone urbane unde elevii au posibilităţi, în timp ce elevii dezavantajaţi trebuie să înveţe după ce manuale găsesc sau chiar deloc. Mă întreb de ce ne mirăm că avem rezultate slabe la evaluări şi o cotă mare de analfabeţi funcţionali, când nici măcar minimul necesar, suportul de curs, nu îl oferim. Peste doua miloane de elevi au fost păgubiţi în ultimii patru ani în acest mod, iar situaţia nu mai poate să rămâna aşa" a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Horia-Şerban Oniţa.

"Prin refuzul de a acorda manuale şcolare gratuite elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, ministerul educaţiei aduce atingere, în mod flagrant, unui drept fundamental al elevilor, acela la un învăţamânt de calitate. Costul pentru pachetul de manuale pentru elevii din ciclul liceal superior este de aproximativ 400 de lei, o sumă considerabilă pe care, din cauza condiţiilor economico-sociale, multi elevi nu o au, aceştia fiind nevoiţi să înveţe fără suport de curs, lucru de neconceput într-o ţară în care învăţământul de stat este gratuit şi constituie, conform legii, prioritate naţională. Nerespectarea legii nu mai trebuie tolerată", a declarat preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Constantin-Alexandru Manda.