Construită vreme de 50 de ani, între anii 1602-1652, Cetatea Medievală din Târgu Mureş a fost ridicată pe locul unui vechi castel-cetate care aparţinea odinioară voievodului transilvănean Bathori Istvan, dar care, în anul 1601, fusese distrus de o invazie turcă-tătară. Acesta a fost începutul frumoasei cetăţi, după un an de la devastarea castelului, încep lucrări de reconstrucţie ce au dat naştere unei cetăţi şi mai frumoase decât construcţia de dinainte.

În general, istoria cetăţilor fortificate din Transilvania au acelaşi traseu: sunt ridicate pe foste construcţii, însă partea frumoasă este că dibăcia şi hărnicia poporului nostru este redată apoi în cetăţi de o frumuseţe rară, unice şi particularizate fiecare în parte.

Aşa se face că şi aici, la Cetatea din centrul oraşului Târgu Mureş, mâna poporului român şi-a pus amprenta într-o lucrare deosebită, având rolul de apărare împotriva inamicilor.

Cetatea Medievală de la Târgu Mureş, se pare, este ultima cetate de tip orăşenesc, făcută cu banii locuitorilor care au fost nevoiţi să achite diferite sume de bani de-a lungul anilor de la vremea respectivă pentru susţinerea acestei impetuoase construcţii.

Înconjurată de un zid de apărare, cetatea se întinde pe o suprafaţă de 4,3 hectare pe care au fost ridicate şapte bastioane unite prin ziduri, cinci dintre bastioane aparţinând unei bresle care, potrivit tradiţiei, l-a întreţinut, şi anume: al tăbăcarilor, al croitorilor, al măcelarilor, al fierarilor, al dogarilor. Celelalte două bastioane au fost denumite Bastionul Porţii şi Bastionul Mic.

Din vechea fortificaţie s-au păstrat doar două turnuri de apărare. Cele 7 bastioane ale cetăţii au fost înalţate pe 3 sau 4 nivele care comunică între ele prin intermediul unor scări de lemn. Materialele de construcţie folosite la ridicarea bastioanelor au fost piatra de râu şi cărămida.

Construirea celor şapte bastioane a reprezentat o lucrare foarte importantă care a fost finalizată în anul 1652, lucrare la care au trudit 434 de meşteri locali realizând lucrările de amenajare în incinta cetăţii.

Zidurile cetăţii sunt groase de 1,20 de metri şi chiar 1,40 de metri la baza bastioanelor, în interiorul cărora au fost clădite guri de păcură şi fante de tragere cu rol de luptă pe timp de atac. Ele aşteaptă mereu să-şi spună povestea tuturor celor care vin aici, la cetate.

Sistemul acesta de apărare a fost completat de prezenţa unei gropi-capcană pentru cei nedoriţi, amplasată în Bastionul Porţii. Groapa avea şanţuri cu apă  de 10 metri lăţime şi 8 metri adâncime, cu punţi mobile şi un drum de strajă pentru ca oştenii să-şi facă rondul, înălţat la 1,40 m, susţinut de arcade de cărămidă cu stâlpi de lemn.

În interiorul cetăţii se adăpostesc Biserica Reformată, care a rămas şi astăzi intactă, şi Clădirea Manutanţei unde pot fi admirate câteva lucrări fotografice. Cetatea a devenit garnizoană, odată cu ocuparea Transilvaniei de către austrieci, la mijlocul secolului al XVIII-lea. În tot acest timp se construieşte clădirea în stil baroc, care este situată în partea stângă a drumului din faţa porţii de la intrare.

În Turnul Principal poate fi admirată o expoziţie despre istoria oraşului Târgu Mureş, precum şi obiecte descoperite în urma săpăturilor arheologice.

Astăzi, cetatea primeşte cu dragă inimă pe oricine doreşte să o viziteze. Bulevardul din interiorul cetăţii este un loc minunat de a face plimbări în linişte, de a contempla şi de deconectare de la viaţa tumultoasă obişnuită. Aleea este dotată cu bănci de lemn, unde se pot face mici popasuri, iar seara, aleea este luminată. Lângă cetate există şi un loc de joacă pentru cei mici.

Cetatea Medievală din Târgu Mureş este un monument viu datorită numeroaselor manifestări şi evenimente ce au loc aici, care au însufleţit tot mai mult acest colţ medieval din centrul unui oraş plin de istorie.