Duminică seara a avut loc extragerea bonurilor fiscale câştigătoare pe luna iulie. Ziua câştigătoare este 16 iulie! Fondul de premiere se ridică la un milion de lei, sumă din care vor fi acordate 100 de premii.

Valoarea câştigătoare a bonului fiscal emis în data de 16 iulie este  505 RON.

Dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri câştigătoare.

Cererile pot fi depuse începând de luni. Bonurile trebuie depuse în original, împreună cu o copie după actul de identitate şi o cerere la orice administraţie fiscală din cadrul ANAF.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând de luni, timp de 30 de zile.

Posesorii bonurilor câştigătoare trebuie să depună la orice administraţie fiscală din structura ANAF bonurile fiscale în original, copia actului de identitate şi o cerere.

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă are înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine).

Fiecare unitate teritorială ANAF la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie va elibera o copie a acestora cu menţiunea „conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare.

Lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP şi ANAF.

Dacă în urma centralizării se constată depăşirea numărului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere, pentru determinarea a 100 de câştigători.

În cazul realizării celei de-a doua etape de selecţie, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câştigător.

Pentru desemnarea celui de-al doilea, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător.

Pentru aflarea celorlalţi câştigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câştigător.