Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, informează cetăţenii că, s-au demarat operaţiunile de dezinsecţie la nivelul municipiului Ploieşti.

 

Acţiunea de dezinsecţie se va asigura pe suprafaţa spaţiilor deschise, care aparţin domeniului public, precum şi în cadrul căminelor şi canalelor aferente reţelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploieşti.

 

Totodată, vă informăm că, s-a asigurat deja serviciul de dezinfecţie, la spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere.

 

Astfel, se vor aplica soluţii în vederea combaterii căpuşelor şi se vor desfăşura şi acţiuni de deratizare în spaţiile deschise aparţinând domeniului public şi privat al oraşului.

 

Aceste operaţiuni se vor realiza de societatea prestatoare, S.C. Coral Impex S.R.L.,  conform Programului de execuţie stabilit în cadrul Contactului subsecvent nr. 14607/13.07.2018