Contribuabilii ar putea fi obligaţi să depună doar prin intemediul internetului principalele declaraţii fiscale, potrivit unui proiect de ordin iniţiat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Depunerea declaraţiilor nu este posibilă decât în situaţia deţinerii unui cont de e-mail.

Declaraţiile fiscale vor fi trimise prin intermediul aplicaţiei Spaţiul Privat Virtual care, la rândul acesteia, presupune deţinerea unui cont de e-mail.

„Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propune introducerea obligaţiei depunerii prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a principalelor declaraţii fiscale, de către toate categoriile de contribuabili. Fac excepţie de la obligaţia transmiterii prin mijloace electronice declaraţiile de impunere depuse de către persoanele fizice şi utilizate în procesul de stabilire a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii”, se mai arată în comunicat.

Conform propunerii de ordin ANAF, următoarele declaraţii fiscale se vor transmite obligatoriu electronic, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
 • b) 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
 • c) 120 „Decont privind accizele”, cod14.13.01.03;
 • d) 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
 • e) 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n;
 • f) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
 • g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
 • h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
 • i) 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
 • j) 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a.
 • k) 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;
 • l) 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
 • m) 710 „Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Reamintim că Fiscul a inclus şi firmele la utilizarea Spaţiului Privat Virtual pentru transmiterea online a declaraţiilor fiscale. Pentru a se loga în SPV un utilizator trebuie să deţină o adresă de e-mail la care, după introducerea numelui de utilizator şi a parolei, ANAF trimite un cod solicitat în cursul procedurii de logare şi care este valabil doar cinci minute de la momentul expedierii acestuia.