În aceste zile la Sinaia are loc Adunarea Consiliul Naţional al Elevilor, eveniment la care participă liderii elevilor din întreaga ţară,  reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului şi ai Ministerului Educatiei Naţionale, dar şi reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti Alianţa Naţională a Studenţilor din România şi  Uniunea Naţională a Studenţilor din România.

Scopul acestui eveniment este dezbaterea şi votarea unui nou Regulament de Organizare şi Funcţionare a structurii reprezentative a elevilor din România şi a Regulamentului de Organizare Internă, prezentarea rapoartelor de activitate a membrilor Biroului Executiv. De asemenea se va elabora şi metodologia pentru alegerile din anul şcolar viitor şi paşii necesari pe care elevii trebuie să îi urmeze, în vederea îndeplinirii unui proces electoral corect şi transparent la nivel şcolar, judeţean, regional şi naţional.  La şcoala de vară a Consiliului Naţional al Elevilor din România au fost invitaţi liderii elevilor din întreaga ţară, reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului şi ai Ministerului Educatiei Naţionale.  Reprezentanţi elevilor şi cei ai organizaţiilor studenţeşti  au dezbătut pe larg problemele cu care se confruntă tinerii aflaţi în sistemul naţional de învăţământ şi nu numai.

”Pe parcursul săptămânii petrecute la Sinaia, vor avea loc sesiuni de dezvoltare personală şi profesională prin traininguri şi workshopuri facilitate de profesori din reţeaua de formatori CNE.”, ne-a spus Mihai Dragoş – preşedintele Consiliului Tineretului din România 

Consiliul Naţional al Elevilor a fost înfiinţat în anul 2007 şi este structura care reprezintă în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratizării şcolii şi încurajării relaţiei de parteneriat profesor-elev, care apără interesele elevilor la nivel local şi naţional.   Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului legitimităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.