Dacă Eva a păcătuit în Paradis,  Ea s-a lepădat de păcat în infernul nostru de zi cu zi, neîncetând să ne fie lumină şi călăuză.

O femeie nu se trăieşte doar pe sine. Dumnezeu lucrează prin mame, savârşind neîncetat miracolul. Se spune că eşti cu adevărat singur atunci când mama îţi trece într-o dureroasă şi de neostoit amintire. Atunci, te alină iubita. Dacă ai noroc, îţi găseşti sufletul pereche şi întorci lumea la începuturi. Dacă nu, speri să te străpungă săgeata  lui Eros .

În cei mai fericiţi dintre noi locuiesc fiicele. Când cuibul îţi pare părăsit, îţi intră în suflet nepoatele. Şi aşa, până la sfârşitul tău de bărbat. Nici atunci, însă,  nu ai putea jura că ai pătruns  pe deplin misterul ascuns în femeia ta.

Regretele vor fi , evident, târzii. Vei înţelege, însă, că în faţa unei femei nu ai fi avut decât trei opţiuni: să o iubeşti, să suferi pentru ea sau să o faci personaj de roman.

Pentru toţi cei care nu au reuşit nimic din toate acestea, rămâne, odată cu ultima suflare, o rostire înaltă  -  aceea a  supremei recunoştinţe.

.