Procedurile prin care Fiscul va şterge datoriile pentru mii de contribuabili vizaţi de amnistierile reglementate la finalul lunii iulie au fost publicate în Monitorul Oficial.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat trei proceduri distincte, necesare în procesul de anulare a obligaţiilor fiscale. Procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2202/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august 2015, notează avocatnet.ro.  

Legea nr. 209/2015, care a intrat în vigoare în 23 iulie, anulează 

diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 23 iulie 2015, dar şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii iunie 2015 şi neachitate până 23 iulie 2015.

 • diferentele de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului ca urmare a depasirii plafonului si neinregistrarii ca platitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015. Conform prevederilor publicate, in cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, in primul decont de TVA depus dupa emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anuleaza diferentele de taxa pe valoarea adaugata. In acest caz, organul fiscal anuleaza doar obligatiile fiscale accesorii aferente diferentelor de TVA.
 • diferentele de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a recalificarii sumelor reprezentand indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care si-au desfasurat activitatea pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale de pana la 1 iulie 2015 si neachitate pana la 23 iulie.
 • contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, datorata de persoanele pentru care baza lunara de calcul a CASS este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara, pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si sfarsitul lunii iunie 2015 si neachitate pana 23 iulie 2015. Aceleasi reglementari sunt valabile si pentru persoanele care nu realizeaza venituri si pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este salariul de baza minim brut pe tara, ele beneficiind de asemenea de anularea CASS.

In acelasi timp, Legea nr. 225/2015 anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate datorata incepand cu 1 ianuarie 2012 pana pe 31 ianuarie 2015 pentru sapte categorii de contribuabili:

 • copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca au fost elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri, nu se anuleaza contributia;
 • tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care au provenit  din sistemul de protectie a copilului. Daca au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura si pentru cele acordate in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri, nu se anuleaza contributia;
 • sotul, sotia si parintii care nu au avut venituri proprii si care se  aflau in intretinerea unei persoane asigurate, pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul minim brut pe tara;
 • persoanele persecutate politic de fostul regim comunist;
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, daca nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contributia;
 • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contributia;
 • femeile insarcinate si lauzele, daca nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contributia sau au avut venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

  Conform prevederilor din Legea nr. 209/2015, anularea tuturor obligatiilor fiscale reglementate de acest act normativ urmeaza sa se efectueze din oficiu, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale care se comunica contribuabilului. Cu alte cuvinte, contribuabilii care beneficiaza de amnistierea datoriilor nu vor trebui sa faca niciun fel de demers pentru a le fi anulate obligatiile fiscale.

  Prevederile actului normativ, in vigoare din 23 iulie, reglementeaza si cazul in care organele fiscale au emis decizii de plata pentru obligatii fiscale din categoria celor care sunt amnistiate prin Legea nr. 209/2015, dar pe care nu au mai apucat sa le comunice contribuabililor. In aceasta situatie, Fiscul nu va mai transmite deciziile de impunere si va scadea obligatii fiscale din evidenta analitica pe platitor, pe baza de borderou de scadere.

  Ordinul ANAF nr. 2202/2015, publicat astazi de Fisc, explica ce pasi va urma autoritatea fiscala pentru a anula obligatiile de plata.

  Astfel, pentru obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a:

 • reconsiderarii/ reincadrarii unei activitati ca activitate dependenta
 • recalificarii sumelor reprezentand indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care si-au desfasurat activitatea pe teritoriul altei tari,

precum si  pentru:

 • diferentele de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala
 • obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului ca urmare a depasirii plafonului si neinregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata

Fiscul  va identifica si va analiza rapoartele de inspectie fiscala si actele administrative fiscale incheiate si comunicate contribuabilului, prin care au fost stabilite diferente suplimentare de obligatii fiscale si va reface calculele pentru a stabili exact ce sume trebuie anulate. Lista cu contribuabilii care vor putea beneficia de anularea obligatiilor fiscale va fi transmisa de catre structura de inspectie fiscala catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, dupa ce a fost avizata si de serviciul juridic al administratiei fiscale.

Lista va cuprinde:

 • denumirea contribuabilului;
 • codul de identificare fiscala;
 • numarul si data deciziei de impunere in care sunt cuprinse obligatiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anularii;
 • (suma stabilita) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce pot face obiectul anularii, respectiv obligatiile fiscale principale si obligatiile fiscale accesorii;
 • perioada pentru care au fost stabilite obligatiile fiscale principale;
 • data pana la care au fost calculate accesoriile;
 • temeiul legal;
 • alte informatii (contestatii in curs, sesizari penale etc.).

In ceea ce priveste anularile de CASS, reglementate de Legea nr. 209/2015, Ordinul ANAF publicat astazi stabileste ca organul fiscal competent trebuie sa identifice contribuabilii vizati de stergerea CASS, prin compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice.

Organul fiscal competent este:

 • organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
 • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.

Compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice va  identifica in evidentele fiscale contribuabilii pentru care, in anul fiscal de referinta, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata pe baza informatiilor din declaratiile fiscale depuse de contribuabili si platitorii de venit este mai mica decat salariul minim brut pe economie si pentru care baza lunara de calcul a fost stabilita la nivelul plafonului minim.

Apoi, acesta va intocmi o lista care sa cuprinda urmatoarele informatii:

 • datele de identificare ale persoanei fizice: codul numeric personal/numarul de identificare fiscala, numele si prenumele;
 • baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita/regularizata pe baza informatiilor din declaratiile fiscale, pentru fiecare luna din anul fiscal de referinta, in care persoana beneficiaza de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate;
 • numarul si data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilita contributia de asigurari sociale de sanatate datorata;
 •  suma contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia anuala de impunere;
 • suma contributiei de asigurari sociale de sanatate care ar putea sa fie anulata potrivit Legii nr. 209/2015;
 • etapa procedurala de stabilire a contributiei din punctul de vedere al emiterii si comunicarii deciziei, si anume:
  • decizia anuala de impunere a fost emisa si comunicata;
  • decizia anuala de impunere a fost emisa, dar nu a fost comunicata;
  • decizia anuala de impunere nu a fost emisa;
 • temeiul legal de incadrare in anularea obligatiilor, respectiv Legea nr. 209/2015.

Procedura este similara si in ceea ce priveste anularile de CASS prevazute de Legea nr. 225/2015. Si in cazul lor, acelasi compartiment de specialitate din cadru organului fiscal competent trebuie sa faca o lista cu contribuabilii care beneficiaza de stergerea datoriilor din oficiu.

Diferenta este ca, in cazul contribuabililor vizati de Legea nr. 225/2015, identificarea in evidenta fiscala se face pe baza unor elemente diferite, si nu a declaratiilor fiscale depuse. Concret, ei vor fi identificati astfel:

 • copiii care nu au implinit varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta - pe baza codului numeric personal;
 • copiii care au implinit varsta de 18 ani in cursul anului fiscal de referinta - pe baza codului numeric personal si pe baza listei persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, furnizata de Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate;
 • tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca au fost elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti - pe baza listei persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, furnizata de Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate;
 • tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care au provenit din sistemul de protectie a copilului - pe baza listei persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, furnizata de Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate;
 • femeile insarcinate si lauzele - pe baza listei persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, furnizata de Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate si din formularele 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” depuse de platitorii de venituri pentru anul fiscal de referinta.

Dintre contribuabilii mentionati in primele patru categorii sunt selectati cei care au realizat venituri din:

 • cedarea folosintei bunurilor;
 • investitii;
 • premii si castiguri din jocuri de noroc;
 • operatiuni de fiducie;
 • alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78 din Codul fiscal.
 •