Absolvenţii instituţiilor de învătământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioada de şase luni, dacă se înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite in vederea angajării (informare şi consiliere profesională,  medierea muncii,  formare profesională). Iată care sunt actele  necesare  pentru  înregistrarea  absolventului  la  A.L.O.F.M.  ca  persoană  în  căutarea  unui loc de muncă:
- actul de identitate, în original şi copie;
-actele de studii şi de calificare  sau  adeverinta  din care sa rezulte data absolvirii, în original şi copie;
-adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.