În epoca internetului, poliţa RCA emisă în format electronic şi transmisă pe e-mail nu este suficientă în cazul unui control în trafic. În Parlament, un deputat semnalează un alt aspect: poliţele RCA emise online nu au ştampile şi semnături în original, acestea fiind imprimate electronic. Pot fi probleme în cazul unui control al poliţiştilor?

Contractele RCA pot fi emise şi online, dar dacă nu ai la tine şi varianta pe suport de hârtie, în original, s-ar putea să ai probleme serioase cu Poliţia, scrie Hotnews.ro

Potrivit Normei 20/2017 privind asigurările auto din România, contractele RCA pot fi emise şi electronic. Atunci când închei online o poliţă RCA, primeşti acest contract atât via e-mail (unde îl ai stocat), cât şi în format fizic prin curier (în variantă printată, ştampila şi semnătura fiind imprimate, nu în formă olografă).

În Parlament, un deputat PNL, Sorin Ioan Bumb, a semnalat recent exact acest aspect: poliţa RCA emisă electronic nu are ştampila şi semnatura în original, acestea fiind imprimate. Acesta a vrut să ştie dacă o astfel de asigurare este valabilă şi dacă pot apărea probleme în cazul unui control în trafic al agenţilor de poliţie.

Teoretic, agenţii de asigurare au la dispoziţie, conform normelor în vigoare 5 zile de la data emiterii poliţelor RCA pentru a transmite datele cuprinse în aceste documente către baza de date AIDA gestionată de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR).

Odată transmise datele, oricine poate verifica pe internet, introducând numărul de înmatriculare sau seria de caroserie a maşinii, dacă există o poliţă RCA valabilă pentru acel autoturism.

Deputatul întreabă dacă ar putea fi sancţiuni din partea Poliţiei în cazul în care ştampila şi semnătura nu sunt în original, ci în varianta imprimată, iar poliţa RCA nu apare încă în baza de date AIDA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a răspuns deputatului PNL că potrivit Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto cât şi Normei 20/2017 privind asigurările auto, contractele RCA se emit electronic, iar asigurarea RCA produce efecte în baza încheierii contractului RCA emis inclusiv prin mijloace electronice.

ASF precizează că "în cazul emiterii electronice ale acestor contracte sunt aplicabile prevederile art. 7 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic", iar "cu privire la modalitatea de verificare a veridicităţii datelor înscrise în contractele de asigurare RCA, inclusiv depistarea falsurilor de către organele abilitate în acest sens, asigurătorii RCA sunt obligaţi să confirme valabilitatea contractelor RCA şi să elibereze copii ale acestora la solicitarea:
- instanţelor de judecată şi a autorităţilor publice;
- asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei prejudiciate;
- asigurătorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului în cazul decontării directe;
- altor persoane fizice şi juridice care justifică un interes legitim."


Forin Golovatic, şeful direcţei de control asigurări din ASF, a prezentat pentru HotNews.ro mai multe explicaţii în legătură cu verificarea validităţii poliţelor RCA.

 • "Cei care confirmă valabilitatea contractelor RCA sunt asigurătorii. În Norma 20/2017 se spune că poliţele RCA se emit în sistem electronic. Dovada încheierii asigurării RCA în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate o constituie poliţa de asigurare RCA emisă de către asigurătorul RCA pentru perioada de valabilitate înscrisă.
 • Dacă cineva vrea să verifice dacă poliţa respectivă este valabilă sau nu, la art. 10, alineatul 12 se spune că asigurătorii RCA confirmă valabilitatea contractelor RCA şi eliberează copii ale acestora la solicitare.
 • Nu scrie nicăieri ca valabilitatea se confirmă prin verificare în AIDA. Deci dacă există vreun semn de întrebare referitor la valabilitatea contractelor ar fi necesară o solicitare către asigurător.
 • În plus, dacă tu asigurat ai vreun semn de intrebare ai la dispoziţie şi acest instrument de a interoga AIDA şi a vedea daca este contract valid pe perioada respectivă. Dacă nu apare în AIDA, ai putea avea o suspiciune că ceva este în neregulă. Şi atunci, poţi să confirmi valabilitatea contractului cu asiguratorul RCA.

Poliţia Român arată că şoferii sunt obligaţi să deţină poliţa RCA în format fizic pe suport de hârtie, în original.

Redăm mai jos integral explicaţiile Poliţiei Române:


HotNews.ro a insistat asupra faptului că deputatul PNL nu a semnalat cazul poliţelor RCA fără semnătură, ci faptul că poliţa emisă online are semnătură imprimată, nu olografă. Este vreo problemă?

Drept răspuns, comisarul şef Răzvan Rădoi a precizat că "din perspectiva controlului efectuat în trafic, nu prezintă relevanţă faptul că semnătura este imprimata şi nu olografă din moment ce rubrica aferenta este completata, iar verificările precizate în răspunsul anterior relevă faptul că poliţa se află în perioada de valabilitate."

 • "Actul normativ care reglementează activitatea de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă este Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.
 • În conformitate cu prevederile art. 3 din actul normativ mai sus menţionat, „persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 2 pct. 18”.
 • Asigurarea pentru cazurile de răspundere civilă se face prin contractul RCA, conform art. 2 pct. 13 din legea mai sus invocată, care reglementează contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin poliţa de asigurare RCA, ca fiind documentul ce atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule.
 • Cu toate că încheierea contractului între asigurat şi un asigurator RCA se poate realiza prin mijloace electronice, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 132/2017, dovada încheierii efective a acestuia se face prin documentul denumit poliţă RCA, care aşa cum prevede art. 2 pct. 21 reprezintă documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.
 • Art. 147 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligaţia conducătorului autovehiculului de a avea asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • În contextul celor mai sus menţionate, din coroborarea normelor legale invocate, se stabileşte obligativitatea deţinerii în format fizic pe suport de hârtie, în original, a asigurării obligatorii pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, în circulaţia pe drumurile publice din România.
 • În ceea ce priveşte sancţiunea contravenţională, aceasta este prevăzută la art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel, ,,constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: ...18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)”.
 • În aceeaşi modalitate se face dovada şi în cazul contravenţiei prevăzute de art. 37 alin. (9) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, care stipulează că încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 3 şi a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) şi (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.
 • Precizăm că nu există o reglementare expresă care să permită poliţistilor rutieri să prezume ca fiind îndeplinită obligaţia încheierii asigurării pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie ca urmare a prezentării conducătorului auto a unei poliţe, în format electronic, pe telefonul mobil, pentru verificarea valabilităţii acesteia fiind necesară prezentarea în format fizic a documentului în cauză.
 • În ceea ce priveşte poliţele RCA încheiate prin mijloace electronice şi care nu prezintă o semnătură la rubrica aferentă, facem menţiunea că valabilitatea acestora se constată printr-o analiză exhaustivă atât a contractului RCA încheiat şi a poliţei în cauză, precum şi prin consultarea bazei de date administrate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 • Astfel, prin prezentarea unei poliţe RCA care întruneşte condiţiile de valabilitate în urma efectuării verificărilor mai sus menţionate, din perspectiva controlului efectuat în trafic, conducătorul de autovehicul face dovada îndeplinirii obligaţiei de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă.", a declarat pentru HotNews.ro Răzvan Rădoi, comisar-şef în Poliţia Română.