În urma implementării proiectului ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român, persoanele juridice fără antecedente penale vor putea obţine „pe loc“ certificate de cazier judiciar de la orice unitate de poliţie conectată la ROCRIS, potrivit comunicatului emis de către IJP Prahova.

Începând cu data de 15 mai, ghişeele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar vor putea emite „pe loc“ certificate de cazier judiciar către persoanele juridice fără antecedente penale.

Pentru persoanele juridice cu antecedente penale, documentul în cauză se eliberează în termenul legal de trei zile.

Cererea-tip pentru obţinerera certificatului de cazier judiciar se depune de reprezentantul legal al persoanei juridice la orice unitate sau subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român)

Până la această dată, cererea trebuia depusă la unitatea de poliţie pe raza căreia persoana juridică îşi avea sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru, iar termenul de eliberare era de trei zile.

În prezent, la nivel naţional, se eliberează certificate de cazier judiciar prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS în 225 de centre, activitate ce va fi extinsă şi în viitor pe măsură ce vor fi identificate noi spaţii şi tehnica necesară acestui scop.

Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul, se găseşte afişată pe pagina de internet a fiecărui inspectorat de poliţie judeţean.

Această realizare a avut loc în urma implementării proiectului ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român ce a avut ca obiectiv crearea unei baze de date informatizate a persoanelor înscrise în evidenţele cazierului judiciar naţional care să poată fi capabilă să se interconecteze, să respecte şi să asigure funcţionarea ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare).

În urma punerii în funcţiune a sistemului, s-a eficientizat fluxul de comunicare la nivelul întregii Poliţii Române, putând fi schimbate datele de interes operativ prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare.

Sistemul informatic ROCRIS a creat premisele ca, în limitele legii, toate instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie să aibă acces, în mod operativ, la baza de date creată, prin transferarea pe suport magnetic a evidenţelor manuale ale cazierului judiciar.