Avizul de mediu acordat de ministerul de resort ar fi fost acordat în baza unui document falsificat emis de Institutul Geologic Român, informează Realitatea TV.

Documentele interne ale Institutului Geologic Român arată că notele finale, ale specialiştilor care s-au deplasat la Roşia Montană pentru a prospecta zona, cuprind informaţii complet diferite decât cele prezentate în rapoartele oficiale ale instituţiei.

În plus, studiul efectuat de specialiştii statului român s-a făcut pe cheltuiala pe Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), ceea ce aruncă serioase dubii la corectitudinea raportului.

„În procesul de extragere şi prelucrare a minereurilor auro-argintifere de la Roşia Montană nu s-a folosit cianură. Lacurile cu cianuri care ar exista deja reprezinte un fals. Lacul de cianură care va fi construit, se va întinde pe o suprafaţă de apoape 400 de hectare. Pe malul stâng al văii Corna sunt roci permeabile străbătute de o serie întrega de fracturi. În partea superioară a bazinului Văii Corna, peste rocile sedimentare se află aglomerate vulcanice, andezitice, în care sunt acumulări foarte mari de apă. La fiecare zece metri întâlneşti câte un izvor. Vreau să spun că partea superioară a bazinului Corna şi versantul stâng prezintă mari fenomene de instabilitate, alunecări de teren, falii, care pun în pericol iazul de decantare proiectat pentru viitoarea exploatare“, avertizează Aurel Sântimbrean, geolog Roşia Montană. 

Prima concluzie a experţilor trimişi la Roşia Montană a fost că există mai multe izvoare naturale, pe versantul stâng, care pot crea mari probleme iazului proiectat. În plus, conform acestora, „apar zone verticale de mare permeabilitate chiar sub barajul virtual, zone ce sugerează existenţa unei importante zone de faliere“.


Numai că în raportul care a stat la baza acordului de mediu, specialiştii au inversat concluziile precizând că „bazinul iazului de decantare nu prezintă falii, fisuri sau alte anomalii care ar putea determina sau facilita aparţia unor infiltraţii sau ar afecta stabilitatea barajului iazului de decantare“.

Curată plastografie, ori specialiştii şi-au schimbat opiniile la presiunea ori atenţiile celor interesaţi ?!