Un proces verbal întocmit de Poliţia Rutieră în august 2013 a fost anulat în parte de către Judecătoria Focşani, prin prisma unor modificări aduse Ordonanţei de Urgenţă 195/2002. Concret, instanţa a reţinut că "purtarea centurii de siguranţă, sau a dispozitivelor de protecţie constituie obligaţia conducătorilor auto şi nu o contravenţie", astfel încât a "şters" amenda primită în acest sens de şofer.

O plângere contravenţională împotriva unui proces verbal întocmit de Poliţie în august 2013 înregistrată pe rolul Judecătoriei Focşani a răsturnat situaţia reţinută de agentul constatator. Petentul, prin avocatul vrâncean Elena Anghelescu, a contestat amenda primită de la Poliţia Rutieră pentru viteză, dar şi pentru că nu purta centură de siguranţă. Procesul verbal a fost întocmit pentru 2 puncte amendă, 160 de lei, dar şi 5 puncte penalizare.

Instanţa a analizat înainte de orice dacă – în conformitate cu practica CEDO - măsura aplicării sancţiunii contravenţionale constituie sau nu o acuzaţie în materia penală, în sensul dat de Convenţie. Şi, pentru că CEDO a stabilit că noţiunea de acuzaţie se referă la "existenţa unei notificări din partea autorităţilor cu privire la imputarea săvârşirii unei fapte ilicite", instanţa din Vrancea a statuat că procesul verbal constituie o acuzaţie. În continuare însă, instanţa a căutat să descopere în practica CEDO dacă aceasta se referă sau nu la o faptă penală.

În ţara noastră însă, legislaţia a scos din sfera ilicitului penal contravenţiile, însă, chiar dacă în Convenţie se arată că nu se opune dezincriminării, "faptele intră sub incidenţa articolului 6". Instanţa a reţinut totodată că, în ciuda faptului că faptele considerate a avea o gravitate redusă "au fost scoase din sfera ilicitului penal, acest lucru nu este de natură să schimbe «caracterul penal» al acestora".

În soluţia dată la Judecătoria Focşani se arată că petentul fusese sancţionat pentru încălcarea articolului 36 alineatul (1) din OUG 195/2002, conform dispoziţiilor articolului 108 alineatul (1) litera a punctul 3. Iar fapta contravenţională este descrisă de articolul 99 al aceleiaşi ordonanţe, sancţiunea fiind stabilită de Clasa I de sancţiuni, punctul 8. Potrivit deciziei instanţei, punctul 8 alineatul (1) al articolului 99 din OUG 195 a fost modificat de punctul 37 al articolului 1 din OUG 69/28 iunie 2007.

"Astfel, obligaţia conducătorilor auto de a purta în timpul deplasării centura de siguranţă, prevăzută de articolul 36 oug 195/2002, nu mai constituie contravenţie, ca urmare a modificării dispuse articolul 36 alineatul (2) din OUG 195/2002. Aşa cum rezultă din textele de lege menţionate, purtarea centurii de siguranţă, sau a dispozitivelor de protecţie constituie obligaţia conducătorilor auto şi nu o contravenţie", se arată în soluţie.

Concluzia instanţei a fost aceea că sancţiunea de 160 de lei a fost aplicată în mod greşit, "în condiţiile în care dispoziţiile articolului 99 punctul 8 OUG 195/2002 au fost modificate prin articolul 1 punctul 37 din OUG 69/2007".

În ceea ce priveşte viteza peste limita legală, instanţa a apreciat însă că petentul a fost sancţionat în mod corect. De aici, soluţia a fost aceea de a admite în parte acţiunea. "Anulează în parte procesul verbal. Anulează sancţiunea contravenţională de 160 de lei amendă contravenţională şi 2 puncte penalizatoare aplicată de organul constatator, pentru încălcarea dispoziţiilor articolului 36 alineatul (1) din OUG 195/2002", se arată în soluţia din octombrie anul trecut, rămasă definitivă.


SURSA:avocatura.com