Una dintre schimbările majore aduse de noul regulament este aceea că mută decizia privind aprobarea respectivei activităţi de la inspectoratul şcolar judeţean la unitatea de învăţământ, demers care urmăreşte simplificarea procesului organizatoric, scrie Digi 24. A fost eliminată condiţia ca documentaţia necesară aprobării deplasării să fie realizată cu o lună înainte, se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei.

Rgulamentul stipulează o serie de obligaţii şi pentru toţi participanţii la tabere sau excursii: elevi, profesori şi părinţi.Pe de altă parte, regulamentul face distincţie clară între activităţile realizate în localitatea în care se află unitatea de învăţământ şi cele din altă localitate, reducând astfel birocraţia în cazul activităţilor derulate în localitate. Mai mult, a fost simplificat şi formularul prin care părintele/tutorele legal îşi exprimă acordul de participare al copilului, potrivit documentului.

 

Obligaţiile profesorilor şi elevilor:

 

Art. 4. În pregătirea taberei / excursiei / expediţiei, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte:

a) scopul şi programul activităţii;

b) obiectivele turistice care vor fi vizitate;

c) durata deplasării, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;

d) localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţa până la aceasta, precum şi pachetul de servicii privind:

- mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum şi copia certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului, copia licenţei de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente;

- condiţiile de cazare şi masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităţilor de cazare / alimentaţie etc.);

- dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (ex. piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping-pong etc.);

e) documente / informaţii privind costul excursiei/ taberei/ expediţiei/ activităţii etc.;

f) numărul de participanţi estimat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii de 1 cadru didactic la cel mult 10 elevi;

g) activităţi care presupun un anume grad de dificultate/ risc. 
(2) Informaţiile de la punctele d) şi e) vizează activităţile care se desfăşoară în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ.

(3) Informaţiile de la punctele d) şi e) vor fi solicitate operatorilor economici contractaţi de către cadrul didactic, organizator al activităţii.

 

Art. 7. Pentru asigurarea securităţii elevilor/ preşcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puţin, următoarele obligaţii:

a) să sesizeze autorităţile competente cu privire la toate aspectele care ţin de siguranţa şi protecţia participanţilor la activitate;

b) să asigure câte un cadru didactic însoţitor pentru fiecare 10 elevi participanţi;

c) să ia măsuri de prevenire / reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;

d) să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

Art. 8. Pe durata participării la tabere/ excursii/ expediţii/ alte activităţi, elevii/ preşcolarii au următoarele obligaţii:

a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/ autocarul/ avionul;

b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/ expediţie;

c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără / excursie / expediţie;

d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;

e) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;

f) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, substanţe stupefiante şi psihotrope.