"Florica", celebrul conac al Brătienilor din Argeş, acolo unde vreme de peste un secol au trăit reprezentanţii strălucitei familii, va reveni în patrimoniul statului. Ministerul Culturii vrea să cumpere proprietatea pentru care are drept de preemţiune. Somptuoasa reşedinţă boierească se află la 8 kilometri de Piteşti şi îşi caută cumpărător de ani buni după ce a fost retrocedată.

Membru al unei adevărate  dinastii de oameni politici, Ion I.C. Bratianu şi-a legat numele de intrarea în război alături de Antanta şi Marea Unire din 1918.

Multe alte decizii istorice au fost luate în saloanele conacului "Florica". Erau anii în care viaţa politică a românilor gravita într-un fel sau altul în jurul familiei Brătianu.

Proprietatea de lângă Piteşti are ca principală construcţie vila, realizată în stil arhitectonic neoromânesc. Mereu a fost considerată una dintre cele mai frumoase constructii boiereşti din ţară. În prezent, conacul aparţine moştenitorilor lui Dinu şi Vintilă Brătianu, fiii lui Ion C.Bratianu.

Ministerul Culturii şi-a propus o premieră în cazul Conacului Florica: îşi va exercita dreptul de preemţiune.

Ansamblul Brătianu este format dintr-un parc pe care se afla vila, o capelă şi o biserică.