Ca parte a proiectului „Dezvoltarea Inteligenţei Digitale pentru o Cetăţenie activă”, Asociaţia GO-AHEAD lansează 12 materiale audio-video de tip podcast cu titlul „Activ în comunitatea mea” publicate în perioada aprilie-mai 2023. 

Materialele urmăresc educarea cetăţenilor judeţului Prahova pe teme de cetăţenie activă şi digitală. Invitaţii la podcasturi au subliniat faptul că cetăţenii au un rol activ în construirea unei societăţi democratice, mai bune, iar formarea abilităţilor şi atitudinilor specifice unei cetăţenii active este esenţială. Pe lângă faptul că îşi cunosc drepturile şi responsabilităţile, cetăţenii activi dau dovadă de solidaritate faţă de alte persoane şi sunt gata să contribuie la bunul mers al societăţii. Dezvoltarea cetăţeniei active şi a competenţelor civice se numără printre noile priorităţi ale strategiilor europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării, care subliniază rolul educaţiei în promovarea echităţii şi nediscriminării, precum şi a valorilor fundamentale, a competenţelor interculturale şi cetăţeniei active. În acelaşi timp, dezvoltarea unui număr din ce în ce mai mare de soluţii şi servicii digitale vin în sprijinul cetăţeanului, şi contribuie la asigurarea transparenţei decizionale şi a unei mai bune guvernări.

Podcasturile prezintă subiecte informative, prezentări de bune practici de cetăţenie activă şi digitală, modalităţi prin care cetăţenii se pot implica în procesele decizionale, modalităţi prin care cetăţenii se pot informa cu privire la date, statistici, informaţii de interes public etc, prezentarea unor instrumente digitale disponibile la nivel judeţean şi modul în care acestea pot fi folosite.

În episoadele de podcast sunt abordate tematici precum educaţie pentru democraţie participativă, drepturile omului, cetăţenie activă şi implicarea în viaţa comunităţii, drepturi cetăţeneşti la nivel local, principiile de bază ale democraţiei participative.

Printre invitaţii participanţi în cadrul materialelor se numără: 

  • Alina Dumitrache - Director şi Fondator Liceul Româno-Finlandez
  • Radu Nicolae - Asociaţia pentru cooperare şi dezvoltare durabilă
  • Roxana Domnica - Fondator al Comunităţii de networking MORE NETWORKING 
  • Cristian China Birta - Co-fondator Agenţia de comunicare integrată KOOPERATIVA 2.0
  • Cătălin Dinu - Asociaţia Niciodată Singur
  • Maria Duduman - Fondator Platforma FĂ BINE
  • Alexandra Bălşeanu - Preşedinte Asociaţia GO-AHEAD
  • Cristian Apostol - Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Prahova
  • Adeline Duca - Vicepreşedinte şi Director de Fundraising Asociaţia GO-AHEAD
  • Alexandra Cristea - Specialist fundraising & development

Materialele sunt gratuite, fiind  promovate în cadrul campaniilor de conştientizare online şi offline, de către Asociaţia GO-AHEAD prin intermediul canalelor media proprii.

Episoadele sunt disponibile online, pe canalul de youtube al Asociaţiei GO-AHEAD (@asociatiagoahead) şi se pot accesa la acest link sau urmări pe canalul Asociaţiei pe platforma Spotify, acces pe acest link.

Episoadele de tip PODCAST - „ACTIV în comunitatea mea” sunt materiale audio-video realizate de Asociaţia GO-AHEAD în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenţei Digitale pentru o Cetăţenie activă”, cod SIPOCA/SMIS 2014+: 1041/151412, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, pe teme de educaţie pentru democraţia participativă şi drepturile omului, cetăţenia activă şi implicarea în viaţa comunităţii, drepturi cetăţeneşti la nivel local, principiile de bază ale democraţiei participative.

„Dezvoltarea Inteligenţei Digitale pentru o Cetăţenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei. 
Finanţare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 61.739,66 lei.
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / [email protected]

………………………………………………..

Cine este ASOCIAŢIA GO-AHEAD?

GO-AHEAD este o asociaţie non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătăţirea societăţii prin educaţie.

Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetăţenilor în general, GO-AHEAD îşi lasă amprenta pe educaţia şi dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunităţi echilibrate şi de susţinere, cu oameni care-şi cunosc propriile drepturi şi responsabilităţi şi sunt conştienţi de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoţionale şi consilierea în procesul educaţional din România, urmârind astfel creşterea calităţii actului educaţional, incluziunea socială şi şansele egale la educaţie.

Prin viziunea asociaţiei, copiii şi tinerii noştri vor fi pregătiţi să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinţi şi profesori dedicaţi, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoţională şi să-i ajute să-şi valorifice potenţialul.

Mai multe despre proiect AICI