Ploieştenii stau de 19 zile fără apă caldă, dar coşmarul lor pare a fi fără sfârşit. În timp ce primarul Andrei Volosevici încearcă să arunce pisica în ograda Consiliului Judeţean, susţinând că nu are nicio vină în această poveste, operatorul Termoficare Prahova SA spune lucrurilor pe nume, anunţând dezastrul.
 

"În continuarea comunicatului din data de 09.08.2022, informãm cã potrivit solicitării autorităţii contractante societatea noastrã NU a început lucrări de reparaţii, CAF nr. 2 rămanand în starea în care a fost înainte de întreruperea furnizării apei calde în Municipiul Ploieşti.

Este regretabil că, în ciuda prezentării rapoartelor tehnice de specialitate către partenerii noṣtrii contractuali, aceştia nu au revenit asupra deciziei de sistare a lucrărilor la CAF nr.2, de strictă necesitate şi, în consecinţă, în opinia noastră, au fost irosite 17 zile din cele 30 iniţial anunţate pentru întreruperea furnizării apei calde.

La fel de regretabil este faptul că în continuare autorităţile locale nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale şi legale referitoare la plăţile atât a subvenţiei, cât şi a gazelor.

Între timp, societatea noastră şi-a îndeplinit obligaţia contractualã de inventariere finală a bunurilor de retur/concesionate şi a efectuat constatările cantitative şi tehnice asupra acestor bunuri. Constatările sub aspect tehnic rămân aceleaşi pe care le-am prezentat pe scurt în cuprinsul comunicatului de presă din data de 09 august 2022, respectiv CAF nr. 2 este singura sursă utilizabilă de producere a energiei termice.

De asemenea, în vederea pregătirii pentru sezonul rece, începand cu data de 01.08.2022 echipele societãṭii noastre au efectuat peste 10 lucrări de reparare a unor avarii majore ale sistemului de termoficare.

Subliniem faptul cã societatea noastră a informat constant autorităţile locale cu privire la consecinţele notificării de reziliere comunicată la data de 02.08.2022.

Prin adresele din data de 09.08.2022 şi din data de 10.08.2022, ne-am exprimat deschiderea pentru a organiza întâlniri privind clarificarea situaţiei, care însă au rămas fără răspuns. 

Reluãm apelul public adresat autorităţilor locale pentru a se aşeza la masa dialogului, în vederea rezolvării de urgenţă a blocajului administrativ în urma căruia compania noastră înregistrează prejudicii zilnice, iar consumatorii finali din municipiul Ploieşti sunt lipsiţi de serviciile publice elementare în secolul XXI. 

Reiteream faptul Termoficare Prahova SA manifestă continuu o transparenţă comunicaţională totală atât faţă de autorităţi, cât şi faţă de opinia publică. Adresăm, încă odată, invitaţia de a vizita amplasamentul de producţie de pe platforma CET Brazi, unde specialiştii noştri vor prezenta, la faţa locului, date complete despre starea tehnică a utilajelor de producţie. ",
este comunicatul operatorului de termoficare.

Cu alte cuvinte, nu se ştie când va fi reluată alimentarea cu apă caldă a municipiului Ploieşti, iar comunicatul operatorului de termoficare anunţă începutul dezastrului: în acest moment este în pericol şi încălzirea ploieştenilor în timpul acestei ierni.