În perioada 28 mai – 3 iunie 2018, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 5 acţiuni de control şi activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţi de turism.

                                             

Pe timpul verificărilor au fost depistate 25 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 13 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 25 de sancţiuni, cuprinzând 23 avertismente şi 2 amenzi, în cuantum                  de  51.000 lei.

 

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea avizului de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

 

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 5 exerciţii în caz de incendiu, cu 28 participanţi, precum şi 45 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.

 

În această perioadă, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electrice, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

 

De asemenea, în perioada 28 mai – 3 iunie a.c., echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 46 misiuni de recunoaştere în teren, la instituţii, societăţi comerciale, unităţi de alimentaţie publică, zone de agrement, uităţi de cult şi obiective turistice, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.