Proiectul „Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (Sat Nedelea)” a ajuns la final

Obiectivul general al proiectului este acela de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi accesul la servicii conforme a persoanelor cu handicap rezidente ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani.

Beneficiarii direcţi ai proiectului  sunt cele 135 de persoane găzduite în centru care vor beneficia de servicii de calitate  într-un centru accesibil , sigur şi specializat. Totodată, personalul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani vor putea oferii serviciile specifice (îngrijire, asistenţă, supraveghere, terapie şi tratament) într-un spaţiu corespunzător standardelor de calitate pentru toate persoanele asistate din centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creşterea nivelului calitativ al condiţiilor de protecţie şi găzduire prin asigurarea unor spaţii suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile, în concordanţă cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor, în perioada de implementare a proiectului dar şi diversificarea serviciilor şi activităţilor de care beneficiază persoanele asistate în centru prin recompartimentarea şi modernizarea spaţiului existent.

Valoarea totală a proiectului este de 10.489.428,75 lei din care 6.276.788,80 este valoarea totală eligibilă. Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul “Poli de creştere”.