Doar 79 de medici de familie din Prahova au acceptat să administreze vaccinul anti COVID. În întreg judeţul, funcţionează 339 de cabinete de medicina de familie.

Medicii de familie pot administra vaccinul anti COVID-19 în cabinetele proprii, începând cu data de 4 mai, potrivit unui comunicat de presă al Instituţiei Prefectului Prahova.

Astfel, 79 de medici de familie din Prahova şi-au dat acordul pentru a inocula vaccinul împotriva SARS-CoV-2, aceştia urmând să fie remuneraţi în plus pentru fiecare pacient înscris la vaccinare dintre cei care nu se află pe listele proprii.

Primii 79 medici de familie din judeţul Prahova dintre cei 339 au încheiat contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) pentru derularea integrală a procesului de vaccinare în cabinetele proprii, potrivit datelor furnizate Instituţiei Prefectului de către CJAS Prahova. Conform contractului, medicii de medicină primară vor asigura informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului conform schemei complete de imunizare în cabinetul propriu, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru pesoanele aflate pe listele proprii/pentru persoanele care nu au medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare.

Conform legislaţiei în vigoare, medicii implicaţi în acest proces vor beneficia de un tarif pe serviciu, după cum urmează:
-pentru primii 50% din numărul total al celor înscrişi pe lista proprie, eligibili pentru imunizare – 30 lei/serviciu
-pentru pragul de 50.001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare – 50 lei/serviciu 
- peste pragul de 60% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare – 60 lei/serviciu

În cazul persoanelor care nu au medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, medicii de familie care au încheiat contract cu CJAS în vederea asigurării integrale a procesului de imunizare anti COVID-19, vor beneficia de următoarele remuneraţii:

- pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse – 15 lei/serviciu
-pentru cei care completează activitatea sus-menţionată şi cu vaccinarea propriu-zisă – 30 lei/serviciu. Tarifele sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor înscrise de medicii de familie pe platforma de vaccinare şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul Electronic Naţional de Vaccinare (RENV).

Reprezentanţii CJAS Prahova se aşteaptă ca numărul medicilor de familie care se implică în campania de imunizare anti COVID-19 să crească în perioada următoare.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Prahova, la Direcţia Relaţii Contractuale.