Aproape 120 de prahoveni au reclamat practicile abuzive ale băncilor de la care au contractat diverse tipuri de credite. Acest lucru reiese din raportul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova (CJPC). Anul acesta pe biroul comisariatului au venit 117 sesizări în acest domeniu.

Reclamaţiile vizează, în principal, practici şi clauze abuzive ale băncilor şi afectarea intereselor economice ale consumatorilor. De asemenea sunt relevate grave lacune în informarea corectă, completă şi precisă a clienţilor.

Mai precis, neregulile reclamate de clienţi se referă la perceperea de comisioane neprevăzute în contract; stabilirea unor dobânzi variabile, în privinţa cărora nu exista un indicator obiectiv, precis individualizat, în funcţie de care fluctuează acestea (ex. ROBOR, EURIBOR). Singurul criteriu invocat este bunul plac al băncii prin formularea „variaţia dobânzii, în funcţie de costul resurselor de finanţare“. Acest indicator, potrivit reprezentanţilor CJPC este vag, subiectiv şi depinde exclusiv de voinţa băncii şi de cheltuielile pe care aceasta le face şi pe care trebuie să le recupereze de la clienţi.

Alte aspect îl reprezintă, perceperea de penalităţi de întârziere, disproporţionat de mari în raport cu costul creditului şi cu pagubele produse prin întârziere.

Lipsa furnizării graficelor de rambursare către clienţi şi obligarea acestora de a încheia poliţe de asigurare, după o procedură impusă de bancă, reprezintă alte abuzuri flagrante.

Inspectorii CJPC au aplicat în aceste cazuri amenzi în valoare totală de 460.000 de lei, dispunându-se, totodată, măsuri de intrare în legalitate.

În cazul constatării de clauze abuzive, procesele verbale au fost înaintate instanţelor judecătoreşti, în vederea eliminării acestora din contracte şi pentru aplicarea sancţiunilor legale contravenţionale, conform Legii nr 193/2000.

În cursul acestui an, se aflau pe rolul instanţelor 27 de procese cu instituţiile bancare, dintre care şase au fost soluţionate, definitiv şi irevocabil, în favoarea consumatorilor reclamanţi.