Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit luni, 16.11.2020, într-o nouă şedinţă extraordinară, organizată în sistem  audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr.78/09.11.2020 privind aprobarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii infecţiei cu noul .

Documentul aprobat astăzi de către memebrii CJSU Prahova vine în completarea Hotărârilor nr. 74/07.11.2020 şi 75/09.11.2020, în cadrul cărora au fost deja dispuse o serie de măsuri pentru unităţile administrativ-teritoriale care, la momentul respectiv se aflau sub rata de incidenţă mai mare de 1,5/1000 de locuitori, respectiv 3/1000 de locuitori. Pentru acestea sunt în vigoare deciziile luate, până la expirarea celor 14 zile din momentul aplicării lor.

În completare faţă de cele aprobate, membrii CJSU au adoptat în cadrul Hotărârii nr.78/09.11.2020 punerea în aplicare a măsurilor specifice fiecărui interval de referinţă al incidenţei ratei cumulate prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de , pentru următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

 • Incidenţa cumulată mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori: Ceptura (2,74), Iordăcheanu (2,48), Vâlcăneşti (2,43), Mizil (2,36), Cosminele (2,09), Păcureţi (2,00), Jugureni (1,96), Filipeştii de Târg (1,93), Bătrâni (1,92), Filipeştii de Pădure (1,81), Baba Ana (1,71), Drajna (1,69), Starchiojd (1,66), Surani (1,65), Fulga (1,64).

Pentru UAT-urile unde rata de incidenţă este între 1,5-3/1000 de locuitori, începând cu data de 18.11.2020 şi aplicabile pentru o perioadă de 14 zile, au fost votate următoare măsuri:

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

 1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
 3. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;
 5. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;
 6. măsurile prevăzute la  4şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
 • Incidenţa cumulată mai mare de 3/1000 locuitori: Gornet (6,09), Sinaia (5,60), Băneşti (5,47), Proviţa de Sus (5,19), Adunaţi (5,06), Târgşoru Vechi (4,53), Chiojdeanca (4,50), Predeal Sărari (4,48), Boldeşti-Scăeni (4,45), Secăria (4,16), Gorgota (4,11), Vălenii de Munte (3,92), Aluniş (3,69), Azuga (3,40), Apostolache (3,39), Cocorăştii Mislii (3,33), Berceni (3,29), Valea Doftanei (3,27), Urlaţi (3,24), Poienarii Burchii (3,24), Râfov (3,24), Măneciu (3,20), Albeşti-Paleologu (3,12), Boldeşti-Grădiştea (3,10), Măneşti (3,06).

Pentru aceste UAT-uri au fost dispuse următoarele măsuri, începând cu data de 18.11.2020 şi aplicabile pentru o perioadă de 14 zile:

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de ,pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori:

 1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este este interzisă;
 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
 3. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective (livrare la domiciliu, takeaway);
 1. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 2. măsurile prevăzute la  4şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Terasele care nu întrunesc caracteristicile enumerate (nu au acoperiş/plafon/tavan şi care nu sunt delimitate de cel puţin doi pereţi exteriori) rămân deschise în condiţiile legii
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unităţile administrativ-teritoriale enumerate mai sus au obligaţia de a informa persoanele fizice/ persoanele juridice/ autorităţile care au locuinţa/sediul social/ punct de lucru în aceste unităţi administrativ-teritoriale cu privire la obligaţia respectării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 856/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului răspândirii infecţiilor cu vor fi actualizate ori de câte ori situaţia o impune.