În luna martie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 95 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţi de învăţământ fără autorizaţie de securitate la incendiu, unităţi de îngrijire şi depozite de deşeuri.

 

Pe timpul verificărilor au fost depistate 237 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 94 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 239 de sancţiuni, cuprinzând 193 avertismente şi 46 amenzi, în cuantum de 197.000 lei.

 

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 20 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 212 participanţi şi 48 de instruiri la operatori economici şi localităţi cu 372 participanţi.

 

Totodată, au fost emise 4 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ şi 97 activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate.

 

În luna martie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

         

De asemenea, în luna martie a.c., echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 26 misiuni de recunoaştere în teren, la instituţii şi societăţi comerciale din întreg judeţul, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.