Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti şi operatorul de salubritate, împreună cu SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL Ploieşti, a intensificat, începând cu data de 20 martie a.c., acţiunile de curăţenie începute în luna februarie în municipiul Ploieşti, în cadrul campaniei “Curăţenia de Primăvară”, care este programată a se derula până în data de 14 aprilie a.c.

Astfel, în perioada 20 – 29 martie a.c., operatorul de salubritate va acţiona în următoarele zone :

 • Cartier Bucureşti – zona cuprinsă de la Pod Tătărani (intrarea în municipiu) partea dreaptă, Cartier Petrolul spre strada Râfov, Cartier Motoi zona blocurilor strada Bărcăneşti – B-dul. Bucureşti;
 • Zona Colonie Teleajen – Cartier Mihai Bravu;
 • Cartier Nord – zona cuprinsă între strada Cameliei şi conducte de termoficare, zona blocurilor strada Laurilor, strada Cătinei până la strada Romaniţei;
 • Cartier Malu Roşu – Zidari;
 • Cartier Vest I parţial – zona cuprinsă între Şoseaua Vestului – strada Mărăşeşti – până la strada Arhip Nicolae, strada Baraolt, strada Ghe. Gr. Cantacuzino;
 • B-dul. Bucureşti – zona campus de la Pod Tătărani (intrarea în municipiu) partea stângă, Cartier Mimiu, zona blocurilor strada Industriei;


Totodată, în perioada 20 – 29 martie a.c., SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL Ploieşti va acţiona în parcurile, aliniamentele, locurile de joacă, scuarurile şi spaţiile verzi dintre blocuri din zonele:

 • Zona Centru Est – Cartier Muzicanţi – Democraţiei;
 • Zona Nord – Centru – zona cuprinsă între strada Cameliei, strada Laurilor, strada Cătinei până la Şoseaua Nordului şi strada Găgeni;
 • Zona Vest – Cartier Vest 1 (parţial), zona cuprinsă între strada Mărăşeşti, strada Arhip Nicolae (bl. M17), Baraolt, Ghe. Gr. Cantacuzino, cartier Ienăchiţă Văcărescu până la conductele de termoficare.


De asemenea, în perioada 30.03 – 10.04.2017, operatorul de salubritate va continua acţiunile de curăţenie în următoarele sectoare:

 • Cartier Democraţiei – Haşdeu – Jianu – Libelulei;
 • Cartier Lupeni – Mircea cel Bătrân – zona case, Cartier Pielari, Cartier Mihai Bravu
 • Cartier Gheorghe Doja – Cartier Radu de la Afumaţi;
 • Cartier Ghe. Gr. Cantacuzino – zona blocurilor şi străzilor;
 • Cartier Peneş Curcanul;
 • Cartier Caşin, Cartier Eroilor, Sala Sporturilor.

 
În perioada 30.03 – 10.04.a.c., SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL Ploieşti va acţiona în parcurile, aliniamentele, locurile de joacă, scuarurile şi spaţiile verzi dintre blocuri din zonele:

 • Zona Centru Est – Cartier Mihai Eminescu;
 • Zona Nord – Cartier Cina – parţial, Cartier Constantin Brezeanu, Cartier Castor, Polux;
 • Zona Vest – Cartier Ienăchiţă Văcărescu; Cartier 9 Mai (parţial): strada Mărăşeşti, strada Caşin, strada Domnişori, strada Sondelor, strada Muscel, strada Vornicei, strada Prislop, strada Padina, strada Frăsinet, strada Făget.


 În continuare, în perioada 11 – 14.04.2017, operatorul de salubritate va acţiona în următoarele sectoare:

 • Cartier Tineretului, Cartier Pictor Rosenthal;
 • Cartier Bereasca (partea dreapta dinspre strada Ştrandului), zona Poştei;
 • Cartier Bereasca (partea stânga dinspre strada Ştrandului), zona Transilvaniei;
 • Zona Târgoviştei, Zona Laboratorului – Poligonului;
 • Zona Tudor Vladimirescu, Popa Farcaş, Torcători, Lobacevski;
 • Zona Bobâlna, Ana Ipătescu.


În perioada 11 – 14.04.a.c., SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL Ploieşti va acţiona în parcurile, aliniamentele, locurile de joacă, scuarurile şi spaţiile verzi dintre blocuri din zonele:

 • Zona Centru Est – Zona blocurilor Obor (Poştei), Parc Obor, Parc Flacăra; strada Gârlei;
 • Zona Nord Liziera Nord (Alba Iulia – conducte);
 • Zona Vest – Cartier 9 Mai.

Primăria Municipiului Ploieşti mulţumeşte tuturor cetăţenilor care susţin această iniţiativă, rugându-i ca, în continuare, să participe la această acţiune, în paralel cu operatorul de salubritate şi SC SGU SRL Ploieşti, pentru un oraş mai frumos şi mai curat.