Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, având sediul în Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu, nr.80, oraş Sinaia, 106100, judeţul Prahova, în parteneriat cu U.A.T. Oraş Sinaia anunţă debutul Proiectului “Diversitate culturala dincolo de granite, la Sinaia”

Mesajul cheie al proiectului este: “Unitate în Diversitate Culturală!”

 • Durata de implementare a proiectului: 3 luni în perioada 01.07.2015-30.09.2015
 • Locul de implementare al proiectului: România, Prahova, Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia
 • Valoarea totală a contractului de finanţare este de 66.020,00 lei din care valoarea eligibilă  a proiectului este de 66.020,00 lei, unde 56.117,00 (85%) reprezintă Grant SEE, iar suma de 9.903,00 (15%) cofinanţare din bugetul naţional.
 • Operatorul de Program: Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului
 • Programul din care este finanţat proiectul: PA17/RO13 “Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” finanţat prin Granturi SEE 2009-2014
 • Obiectivul proiectului constă în promovarea şi consolidarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural.
 • Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea accesului publicului larg la cultură şi implicarea directă în procesul de creaţie, stimularea dialogului intercultural în rândul artiştilor participanţi, promovarea culturii tradiţionale ca element vital în cadrul relaţiilor internaţionale, promovarea educaţiei prin artă şi cultură în rândul grupurilor ţintă alese, întărirea mobilităţii transfrontaliere a artiştilor plastici dincolo de ţările lor de origine, creşterea conştientizării diversităţii culturale inclusiv a culturii comunităţii rome, consolidarea şi promovarea tradiţiilor culturale ale comunităţilor reprezentate în proiect.

Rezultatele proiectului vor consta în:

 • Creşterea mobilităţii la nivel internaţional pentru artişti şi operele lor;
 • Promovarea educaţiei prin artă şi cultură pentru un public mai larg;
 • 1 eveniment cultural de promovare a proiectelor privind artele spectacolului, arta plastică şi arta vizuală;
 • Creşterea vizibilităţii oraşului Sinaia prin promovarea proiectului;
 • Stimularea dialogului intercultural: 20 de artişti/mesteşugari participanţi la evenimentul cultural;
 • Promovarea educaţiei prin artă: 500 de elevi ai şcolilor sinăiene şi 40 de copii institutionalizaţi în Centrul de Plasament Sinaia vor învăţa direct de la artişti tainele fiecărui meşteşug;
 • Creşterea accesului publicului larg la cultură 1 eveniment cultural interactiv organizat în aer liber;
 • Promovarea artelor meşteşugăreşti: 1 expoziţie permanentă (alcătuită din obiectele realizate în cele 7 zile de eveniment);
 • Creşterea numărului de turişti în perioada de implementare a proiectului;
 • Consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor.