Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi solicită ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii să modifice legislaţia astfel încât şcolile să poată suspenda predarea faţă în faţă şi trece online, prin decizia Consiliului de Administraţie, atunci când în localitate rata de incidenţă depăşeşte 6/1000. În apelul lor, ei solicită, totodată, să se garanteze accesul la şcoala online pentru elevii cu o serie de boli şi afecţiuni.

În privinţa posibilităţii de trecere a şcolii în online când e atins pragul de 6/1000, apelul organizaţiei menţionează:

 

“Vă adresăm rugămintea ca, în interesul superior al copiilor/elevilor, să dispuneţi, în regim de urgenţă, modificarea Art. 6 din Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, în sensul permiterii suspendării activităţilor didactice cu prezenţă fizică a elevilor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în localităţile în care rata incidenţei este mai mare de 6/1000 de locuitori, prin decizia argumentată a organismului de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar – consiliul de administraţie, după consultarea prealabilă a consiliului profesoral, asociaţiei de părinţi/consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliul şcolar al elevilor de la nivelul UI, cu informarea ISJ/ISMB, indiferent de numărul de clase suspendate.”

Acelaşi document listează bolile şi afecţiunile pentru care un elev să aibă garantată posibilitatea de a face şcoală online:

 “Totodată vă solicităm ca prin actul normativ de completare a Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021 să se garanteze desfăşurarea procesului educaţional online pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor.”

Mesajul integral al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi:

“În atentia:

Domnului Ministru al Educaţiei, Sorin-Mihai CÎMPEANU

Domnului Ministru al Sănătăţii, Cseke-Attila ZOLTÁN

Domnilor Ministri,

 

Constatând că actuala procedură rezultată din aplicarea prevederilor Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică, cu modificările ulterioare, este greoaie, costisitoare din punct de vedere al timpului, energiei investite şi a riscurilor,

 

având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind principiile care guvernează învăţământul preuniversitar – „principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces” şi „principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia”,

 

având în vedere dispoziţiile art. 5  din acelaşi act normativ: „În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între  acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi.”

 

          Vă adresăm rugămintea ca, în interesul superior al copiilor/elevilor, să dispuneţi, în regim de urgenţă, modificarea Art. 6 din Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, în sensul permiterii suspendării activităţilor didactice cu prezenţă fizică a elevilor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în localităţile în care rata incidenţei este mai mare de 6/1000 de locuitori, prin decizia argumentată a organismului de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar – consiliul de administraţie, după consultarea prealabilă a consiliului profesoral, asociaţiei de părinţi/consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliul şcolar al elevilor de la nivelul UI, cu informarea ISJ/ISMB, indiferent de numărul de clase suspendate.

 

În acest sens, consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu va putea adopta o decizie in sensul celor de mai sus in lipsa unei dovezi privind consultarea prealabilă a, asociaţiei de părinţi/consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului şcolar al elevilor de la nivelul U.I. de nivel liceal/postliceal.

 

Totodată vă solicităm ca prin actul normativ de completare a Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021 să se garanteze desfăşurarea procesului educaţional online pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor.

 

Solicităm ca actul normativ de modificare a Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate, eficienţă dar şi supleţe pentru a realiza îmbinarea caracterului de stabilitate a reglementării cu cerinţele de perspectivă ale realităţii sociale în contextul pandemiei generate de COVID-19.

 

Totodată, în temeiul art. 3 lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, vă adresăm rugămintea ca propunerea/draftul de act normativ să fie supus consultării conducerii federaţiei înaintea aprobării.

 

          Federaţia noastră a susţinut permanent necesitatea desfăşurării cursurilor cu prezenţă fizică a elevilor si suntem pe deplin conştienţi de dezavantajele şcolii online, însă, nu putem pune în pericol sănătatea copiilor şi a familiilor noastre.

 

           În condiţiile în care rata incidenţei cumulate a cazurilor covid-19 la 1000 de locuitori creşte alarmant de la o zi la alta, sistemul medical este suprasolicitat, infrastructura şcolară şi resursele existente sunt deficitare, riscul îmbolnăvirii elevilor se măreşte exponenţial.

 

          Sunt, deja, peste 17.000 de elevi şi personal angajat confirmaţi cu Covid-19, avem decese în rândul cadrelor didactice şi copiilor, secţiile ATI sunt pline iar presiunea pe sistemul medical este uriaşă.

 

          Chiar şi acolo unde şcolile dispun de toate resursele necesare, sunt situaţii în care populaţia şcolară este numeroasă şi elevii interacţionează, inevitabil. Este utopic să considerăm că pot fi respectate, permanent, toate măsurile igienico-sanitare, mai ales când este vorba de copii mici.

 

          Elevii parcurg distanţe lungi între casă şi şcoală, cu mijloace de transport în comun, la ore de trafic intens, astfel existând un risc uriaş de infectare în timpul mobilităţii.

 

          Există numeroşi elevi care au afecţiuni cronice sau provin din familii ai căror membri au astfel de  boli pentru care nu pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală. Chiar dacă sunt vaccinaţi, riscul îmbolnăvirii nu este exclus iar afecţiunile de care suferă pot duce la dezvoltarea unor forme severe.

 

          Lipsa testării periodice a elevilor cu teste noninvazive, modul deficitar(uneori inexistent) în care se efectuează testarea la cerere, pentru elevii simptomatici sau în a 8-a zi de la data suspendării cursurilor pentru o clasă,  în cadrul cabinetelor medicale şcolare, este un alt motiv de îngrijorare cu privire la continuare activităţii didactice în condiţii de siguranţă.

 

          De aceea, Domnilor Ministri, considerăm că este imperios necesar ca, acolo unde se impune, elevii să urmeze cursurile in sistem online şi vă rugăm să analizaţi solicitarea noastră cu toată seriozitatea şi responsabilitatea funcţiilor pe care le deţineţi, luând în considerare toate motivele expuse anterior.

 

Cu toată consideraţia,

 

PREŞEDINTE, Iulian CRISTACHE”

 

 

 

Sursa: www.edupedu.ro