Programul naţional antidrog 2015-2018 are un buget de peste 81 de milioane de lei, care vor fi alocaţi Agenţiei Naţionale Antidrog, la care se adaugă aproximativ 26 milioane de lei, pentru finanţarea unor proiecte propuse de organizaţii neguvernamentale, potrivit unor proiecte de Hotărâre de Guvern.

Cele două proiecte de Hotărâre de Guvern, lansate în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, vizează aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socialã a consumatorilor de droguri 2015-2018.

Programul are un buget de 81.680.000 de lei şi se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, la titlul "Alte transferuri", în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog şi în funcţie de priorităţile stabilite de aceasta, conform unuia din proiecte.

Programul cuprinde mai multe subprograme care vizează prevenirea consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi cu efecte psihoactive în populaţia şcolară (7,3 milioane de lei), în rândul grupurilor vulnerabile (1,3 milioane de lei), campanii de prevenire (2,7 milioane de lei), asistenţă integrată în reţeaua serviciilor de tip reducerea riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri (11 milioane de lei), asistenţă integrată de nivel II şi III, pentru dezvoltarea şi consolidarea reţelei de servicii de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri (51 milioane de lei), formare profesională continuă şi documentare eficientă în domeniul drogurilor şi dependenţei de droguri (560.000 de lei) şi cercetare în domeniul adicţiilor (7,3 milioane de lei).

Prin cel de-al doilea proiect de HG, se alocă pentru program 26.480.000 de lei de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, la titlul "Alte cheltuieli - articol 59.11 Asociaţii şi fundaţii", în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog şi în funcţie de priorităţile stabilite de aceasta.

Aceşti bani urmează să fie alocaţi proiectelor elaborate de furnizorii de proiecte de prevenire a consumului de droguri, inclusiv alcool şi tutun şi furnizorii autorizaţi de servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială acordate consumatorilor de droguri, în nume propriu sau în parteneriat, în urma unui proces de evaluare şi selecţie. Evaluarea şi selecţia proiectelor va fi realizată de Agenţia Naţională Antidrog.