Probele de competenţe lingvistice de comunicare în limba română, cele de comunicare în limba maternă, de competenţe digitale şi într-o limbă străină din calendarul de bacalaureat 2021 nu se vor mai susţine în acest an, ci vor fi echivalate, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat de Ministerul Educaţiei.

 

„În conformitate cu dispoziţiile articolul 361 alineatul 3) litera c) din Legea n.r 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul şcolar 2020 – 2021, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

 

Conform acestui text din proiectul de ordonanţă, Legea Educaţiei nu va fi modificată, iar articolul de mai sus face referire la un articol anume: „articolul 361 alineanul 3) litera c)”. Articolul respectiv nu are legătură cu elevii care susţin acum Bacalaureatul, absolvenţi de clasa a XII-a, ci cu cei cate vor începe clasa a IX-a în anul 2024, potrivit textului din lege. Ce prevede articolul respectiv:

 

„Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020-2021” (Nota: onform pct. 2 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 20 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1032 din 23 decembrie 2019, termenul pentru desfăşurarea examenului de bacalaureat, prevăzut la lit. c), alin. (3) al art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la absolvirea clasei a XII-a/ a XIII-a de către generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2024-2025), prevede legea.

 

Potrivit legii actuale a Educaţiei, la articolul 77, alineatul 4 este specificată structura examenului de Bacalaureat, unde sunt prevăzute probele de competenţe.

 

Şi anul trecut competenţele s-au echivala, iar metodologiea de echivalare a fost publicată printr-un ordin de ministru (4.431/2020) care s-a bazat pe acelaşi text din Legea educaţiei.

 

”În temeiul art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin”.

Cum s-au echivalat competenţele

Competenţele digitale:

Un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Nivelul de competenţă digitală s-a acordat conform următoarei grile:

 

 • nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;
 • nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

În certificatul de atestare a competenţelor digitale a fost scrisă la rubrica “punctaj” media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competenţă.

 

Dacă absolventul nu a făcut TIC/informatică în liceu

 

Candidaţii care nu au studiat disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau echivalente au susţinut proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D) în baza unei proceduri făcute de Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare.

 

Competenţele de comunicare în limba română.

 

Media aritmetică a celor 4 ani de liceu a mediilor de la limba şi literatura română devine calificativ la proba orală de la Bac 2020 după următorul model:

 

 • cei cu media între 5 şi 6,99 sunt ”utilizatori medii”
 • mediile între 7 şi 8,49 primesc calificativ ”utilizator avansat”
 • mediile între 8.50 şi 10 primesc calificativul ”utilizator experimentat”

Media aritmetică este suma tuturor mediilor anuale împărţită la numărul anilor de liceu.

 

În mod similar sunt calculate şi calificativele pentru competenţele în limbă străină.

 

 • nivel A1- pentru media cuprinsă între 5 şi 5.99
 • nivel A2 -pentru media cuprinsă între 6 şi 6.99
 • nivel B1- pentru media cuprinsă între 7 -8.49
 • nivel B2 – pentru media cuprinsă între 8.50 şi 10

 

 

 

 

sursa: www.edupedu.ro