În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale prin anonimizarea numelui şi a prenumelui. Este prima dată de la intrarea în vigoare a RGPD când notele/rezultatele candidaţilor vor fi afişate astfel.

În acest sens, astăzi, 17 iunie, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen vor tipări din aplicaţia informatică EvNat un raport ce va conţine şcoala de provenienţă a candidatului, judeţul, numele şi prenumele candidatului, CNP-ul şi codul unic aferent candidatului –  exemplu cod: JJ0000000 (JJ = indicativul judeţului)Raportul va fi distribuit fiecărui candidat, în cursul acestei zile, în momentul predării lucrării scrise. Pe baza codului unic din raport, fiecare candidat îşi va putea vedea rezultatele obţinute la examene.


Listele afişate în centrele de examen şi pe site-ul evaluare.edu.ro vor conţine următoarele informaţii: codul  unic al candidatului, şcoala de provenienţă, rezultatele probelor examenului şi media.

Comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen vor informa candidaţii, în cursul acestei zile, că rezultatele vor fi afişate cu anonimizarea numelui şi a prenumelui.

Decizia a fost luată inclusiv în baza consultărilor cu partenerii sociali – federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, reprezentanţii părinţilor, Consiliul Naţional al Elevilor, Consiliul Naţional al Rectorilor – toţi fiind de acord cu anonimizarea datelor cu caracter personal, respectiv a numelui şi a prenumelui elevului.

Reamintim că astăzi se desfăşoară proba la Matematică, iar joi, 18 iunie, peste 10.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a sunt aşteptaţi la proba de Limba şi literatura maternă.

Primele rezultate vor fi comunicate luni, 22 iunie, până  la ora 14:00, în centrele de examen şi pe evaluare.edu.ro.