Se discută deja de câţiva ani de schimbarea actelor de identitate în România, iar din luna august 2021 vei putea avea o carte electronică de identitate cu beneficii semnificative în faţa buletinului actual.

 

Pentru facilitarea implementării noului document, pe parcursul zilei de ieri, Guvernul a adoptat o Hotărâre de Guvern care stabileşte, printre altele, forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate simplă, precum şi a cărţii de identitate provizorii. Orice persoană din România va putea opta pentru oricare dintre cele trei, la scurt timp după ce se va asigura infrastructura tehnică necesară emiterii lor. Există însă o menţiune importantă, doar cu ajutorul noi cărţi electronice de identitate vei putea călători în UE, buletinul actual nu va mai putea fi folosit.

 

„Noua carte de identitate electronică, pe care cetăţenii români o vor putea solicita începând cu luna august, va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document şi va conţine elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanţia că identitatea nu le poate fi furată, iar instituţiilor publice sau private certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document”, a declarat miercuri Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.

 

Potrivit proiectului de HG, cartea de identitate se va emite în sistem informatizat, va fi de tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile (lungimea – 105 mm; lăţimea – 74 mm şi grosimea – 0,7 mm) şi va cuprinde următoarele elemente:

 

a) denumirea statului;

b) denumirea documentului;

c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;

d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea

 

Bazelor de Date – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;

e) termenul de valabilitate;

f) fotografia titularului;

g) codul numeric personal;

h) numele de familie şi prenumele;

i) cetăţenia;

j) locul naşterii;

k) sexul;

l) domiciliul.

 

Cartea electronică de identitate va conţine informaţii înscrise cu privire la:

 

A. Faţă

a) denumirea statului emitent;

b) tipul documentului;

c) numele de familie;

d) prenumele;

e) genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);

f) cetăţenia;

g) data naşterii;

h) codul numeric personal (C.N.P.);

i) numărul documentului;

j) data expirării valabilităţii;

k) semnătura olografă a titularului;

l) imaginea facială a titularului.

B. Verso

a) domiciliul;

b) data emiterii şi autoritatea emitentă;

c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);

d) Zonă Cip.

Cartea electronică de identitate românească conţine toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie.

 

Printre datele care vor fi incluse pe cipul din cartea electronică de identitate se numără:

 

  • datele din formatul tipărit, care se stabilesc prin norme metodologice. În prezent datele tipărite sunt: numele şi prenumele, CNP-ul, cetăţenia, locul naşterii, adresa de domiciliu, imaginea facială;
  • un certificat digital pentru autentificare emis şi înscris de Ministerul Afacerilor Interne;
  • un certificat digital pentru semnătură electronică emis şi înscris de Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia în domeniu; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi impresiunile papilare a două degete.

 

 

 

 

 

Sursa: www.playtech.ro