Numărul maxim pe baza căruia se poate forma o clasă de liceu este 26 de elevi la filiera teoretică, faţă de 28 cât era până acum, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educaţiei.

Numărul maxim de elevi pentru filiera tehnologică, şcoală profesională şi liceele vocaţionale va fi redus de la 28 la 24, potrivit anunţului de la minister.

 

Este vorba despre clasele de început de ciclu, clasa a IX-a, adică cele care se vor forma anul şcolar viitor – 2021-2022.

 

  • de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocaţională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învăţământul liceal de artă;
  • de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

Pe baza acestor cifre maximale se formează acum cifra de şcolarizare pentru anul următor şcolar. Pe baza acestor cifre de şcolarizare se stabilesc normele de predare de la fiecare şcoală, deci implicit de câţi profesori este nevoie în fiecare liceu şi şcoală profesională din România.

 

“Joi, 21 ianuarie 2021 a fost transmis la Monitorul Oficial Ordinul de Ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică OMEC nr. 5599/2020”, precizează comunicatul ministerului.

 

 “Având în vedere modificările promovate, activităţile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

 

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de şcolarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.

 

Această măsură se constituie într-un pas concret în direcţia României Educate”, potrivit comunicatului citat.

 

Măsura vine după ce mai multe licee au reclamat faptul că au pierdut clase, din cauza scăderii numărului de elevi.

 

Liceul de muzică “Tudor Jarda” şi Liceul de arte plastice “Corneliu Baba”, de exemplu, ambele din municipiul Bistriţa, au reuşit, în urma petiţiilor online semnate de peste 6.400 de persoane – cadre didactice, elevi, părinţi, foşti absolvenţi -, să convingă factorii decidenţi să nu desfiinţeze, începând cu anul şcolar viitor, clasele a IX-a de muzică, respectiv de arhitectură.

 

Asta după ce IŞJ Bistriţa-Năsăud a comunicat, la sfârşitul săptămânii trecute, că în planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a începând cu anul şcolar 2021-2022, din cauza numărului redus de absolvenţi de gimnaziu, se va renunţa la 26 de clase, câte una de la fiecare liceu şi şcoală profesională din judeţ.

 

 

 

Sursa: www.edupedu.ro