În momentul de faţă, şoferii care vor să conteste o amendă primită pentru încălcarea Codului Rutier trebuie să depună plângerea la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Acest lucru s-ar putea schimba, printr-un proiect legislativ care a fost adoptat tacit la Senat.

 

Noul proiect de act normativ le-ar permite şoferilor să conteste amenda chiar în judeţul lor de reşedinţă, indiferent unde au fost traşi pe dreapta şi sancţionaţi. „Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul sau sediul, după caz, contravenientul, dacă acesta este pe teritoriul României”, se arată în document.

 

Măsurile propuse se regăsesc în Propunerea legislativă pentru modificarea art. 118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, act ce poate fi consultat integral pe site-ul oficial al Senatului României.

 

Proiectul a fost adoptat tacit la Senat, ceea ce înseamnă că senatorii nu au respectat termenul-limită pentru dezbatere şi/sau adoptare. În consecinţă, se consideră că măsurile au fost adoptate automat.

 

Cu toate acestea, noile prevederi nu pot intra în vigore decât după ce Camera Deputaţilor le adoptă la rândul său. Ulterior, actul normativ trebuie semnat de Preşedintele României şi publicat în Monitorul Oficial. Astfel, în momentul de faţă, legea aceasta nu se aplică.

 

Trebuie subliniat faptul că noul act normativ nu se adresează decât cetăţenilor domiciliaţi în România. În cazul şoferilor care au domiciliul în altă ţară, contestaţia va trebui depusă la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

 

 

 

 

Sursa: www.auto-bild.ro