Cheltuielile cu construcţia şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru angajaţi vor putrea fi deduse din impozitul anual pe profit, prevede un proiect legislativ. Facilitatea se adresează companiilor cu un număr minim de angajaţi.

 

Totodată, mamele în concediu de creştere a copilului vor putea lucra ca bone şi vor fi plătite de la buget. Părinţii cu copii până în 3 ani ar putea beneficia şi de vouchere pentru grădiniţe.

 

Proiectul a fost iniţiat de parlamentari liberali, care arată că scăderea natalităţii este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România la ora actuală, cu riscul ca, pe termen lung, să fie periclitată piaţa forţei de muncă şi a sistemelor de sănătate si de pensii.  

 

”O soluţie o reprezintă creşele private, dar acestea nu sunt accesibile, din motive financiare, pentru toţi cetăţenii - şi chiar şi aşa, numărul lor este insuficient. De asemenea, lipsa grădiniţelor, dar mai ales a creşelor afectează natalitatea: o mamă nu poate reveni la locul de muncă dacă îşi doreşte să facă acest lucru mai devreme de doi ani, dacă nu are cu cine să işi lase în ingrijire copilul”, arată iniţiatorii proiectului. Prin urmare aceştia proopun modificarea Codului Fiscal astfel încât companiile cu minimum 30 de angajaţi să fie scutite din plata impozitului pe profit, anual, de sumele de bani utilizate pentru construirea şi/sau întreţinerea de creşe sau grădiniţe pentru copiii propriilor angajaţi.

 

Liberalii propun un întreg pachet legislativ, pentru creşetrea natalităţii şi armonizarea carierei cu viaţa de familie, iar un alt proiect are în vedere modificarea şi completarea legii privind exercitarea profesiei de bonă. ”Unul dintre motivele pentru care familiile tinere sunt reticente în a face unul sau mai mulţi copii este legat de dificultatea de a împăca viaţa de familie cu cea profesională.

 

Lipsa unor alternative în ce priveşte îngrijirea copiilor determină multe cupluri fie să renunţe la conceperea unui copil, fie să apeleze la soluţii care nu sunt benefice nici pentru copii şi nici pentru părinţi”, afirmă autorii iniţiativei.

 

O soluţie la această problemă, implementată deja şi în alte state, potrivit liberalilor, o reprezintă acordarea posibilităţii ca mamele care sunt deja în concediu de creştere a copilului şi pot primi în îngrijire şi alţi copii, să poată lucra ca bone. Condiţia necesară pentru ca părinţii să poată apela la o mamă în calitate de bonă este ca aceştia să facă dovada încadrării în muncă, printr-un act eliberat de angajator.

 

Instituţiile cu atribuţii de control al calităţii în domeniul serviciilor sociale sunt cele care pot verifica îndeplinirea acestei condiţii, urmând ca la contractul prin care bona îşi oferă serviciile să fie ataşată această dovadă.

 

Contravaloarea serviciilor furnizate de către mamele care exercită profesia de bonă va fi asigurată de către stat, în cuantum cu salariul minim egal pe economie pentru un copil luat în îngrijire, altul decât propriul copil, mai stabileşte proiectul.  ”Avantajele acestui tip de serviciu sunt multiple: mai întâi, creşte gradul de încredere a părinţilor, având în vedere că rolul de mamă se va suprapune cu cel de bonă, copiii au posibilitatea să interacţioneze între ei de la vârste fragede, iar avantajele economice sunt evidente”, susţin iniţiatorii.

 

O altă iniţiativă legislativă a liberalilor propune ca mamele sau, după caz persoanele care au în întreţinere copii cu vârsta de până la 3 ani, să beneficieze de vouchere valorice în valoare lunară de 150 de euro pentru fiecare copil cu vârsta de până la 3 ani, destinate achiziţionării de servicii de asistenţă si îngrijire a copilului.

 

Voucherele se vor acorda lunar, Ia cerere, şi vor fi folosite pentru achiziţionarea integrală sau parţială a unor servicii de asistenţă si ingrijire a copilului pentru: creşe şi grădiniţe, bone, centre de petrecere a timpului liber care au spaţii destinate copiilor sub 3 ani, alte spaţii publice sau private care includ servicii de asistenţă şi îngrijire a copilului autorizate să funcţioneze în acest sens. Proiectul de lege prevede şi că procedura de acordare a voucherelor şi modul de emitere vor fi stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice .

 

 

 

 

Sursa:www.profit.ro