Administratorul sau lichidatorul judiciar al unei societăţi care se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare va fi obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, cât şi să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

 

Noile prevederi sunt incluse într-o propunere legislativă pe care Guvernul o susţine şi propune promovarea acesteia în această formulare.

 

De ce este important: În contextul economic din ultimii ani, sunt din ce în ce mai dese cazurile în care persoanele care au muncit în cadrul unor societăţi care au fost falimentate, lichidate sau radiate întâmpină probleme în obţinerea adeverinţelor de vechime în câmpul muncii.

 

”Desfiinţarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaţilor care nu ştiu cine Ie-ar mai putea furniza actele necesare pentru dovedirea vechimii în muncă, astfel încât să poată beneficia de dreptul la pensie”, arată iniţiaitorii proiectului.

 

Codul Muncii reglementează, prin art. 34, modul în care angajatorii eliberează documentele de vechime în muncă, precizând că la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.

 

În situaţia în care angajatorul nu poate elibera adeverinţa de vechime în muncă, aceasta poate fi solicitată de către beneficiar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia activează angajatorul/fostul angajator.

 

Inişiaitorii proiectului subliniază însă că, în forma actuală, legea nu precizează ce se întâmpîă cu angajatorii societăţi comerciale care se află în faliment, conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în lichidare sau în procedură de radiere în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăţilor comerciaie.

 

”Practica actuală arată că există posibilitatea de a solicita eliberarea adeverinţei constatatoare a raporturilor de muncă de la deţinătorul autorizat al arhivei fostului angajator. Însă, de cele mai multe ori, aceştia refuză, iar foştii angajaţi se găsesc în situaţia de a acţiona în judecată entitatea care deţine arhiva angajatorului, doar pe această cale existând şansa să obţină documenteîe care să-i demonstreze vechimea în muncă”, mai arată autorii proiectului de lege.

 

Potrivit acestora, nici practica instanţelor de judecată nu este unitară, în condiţiile în care există acţiuni promovate atât împotriva lichidatorului judiciar, împotriva angajatorului radiat, împotriva caselor judeţene de pensii sau împotriva celui care a preluat arhiva fostului angajator.

 

Prin urmare, proiecetele de lege vizează modificarea Codului Muncii astfel încât: ”în cazul în care angajatorul se află în faliment, lichidare sau radiere conform prevederilor legale în vigoare, deținătorul autorizat al arhivei fostului angajator este obligat să elibereze angajatuluiun document care să ateste activitatea desfășurată de acesta”.

 

Guvernul susţine proiectul şi propune o formulare mai explicită

 

Executivul arată că potrivit Legii insolvenței, ”după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va putea face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va acorda personalului concediat doar termenul legal de preaviz”.

 

În acest context, Guvernul consideră oportun ca administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă, întrucât deține toate pârghiile conferite de lege de a se substitui în toate drepturile și obligațiile angajatorului (debitorului).

 

În consecinţă, Guvernul propune ca articolului 34 din Codul Muncii să i se adauge un nou articol, formulat astfel: ”În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă”.

 

În condiţiil în care are susţinere guvernamentală, proiectul ar putea fi adoptat de Parlament şi intra în vigoare din acest an.

 

 

 

Sursa: www.profit.ro