Dacă agentul constatator al contravenţiei nu scrie pe procesul-verbal şi codul numeric personal (CNP) al celui care a încălcat legea, procesul-verbal va fi considerat nul, potrivit unui de act normativ care vizează modificarea procedurii de achitare a amenzilor contravenţionale şi care a fost publicat recent în Monitorul Oficial, prevederile sale urmând să se aplice din  24 august, informează avocatnet.ro.

În prezent, pentru a fi considerat valid, procesul-verbal de contravenţie trebuie să includă anumite informaţii obligatorii prevăzute de lege. Prin schimbările aduse de această lege, lista acestor informaţii va cuprinde şi CNP-ul contravenientului.

"Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu", este prevăzut în actul menţionat.

Prin modificarea adusă actului normativ, este eliminată calitatea agentului constatator ca informaţie a cărei lipsă determină nulitatea amenzii.

Pentru simplificare, procesul-verbal va constitui şi înştiinţare de plată. Acum, înştiinţarea de plată este un document separat, care se comunică odată cu procesul-verbal de contravenţie.