Suprafaţa României a ajuns la 238.397 kilometri pătraţi, în urma unei actualizări realizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Toate documentele oficiale ale României, cât şi site-urile de informaţii publice, vor trebui şi ele actualizate. În prezent, în atlasurile geografice şi nu numai, suprafaţa României este de 238.391 kilometri pătraţi.

Precedenta actualizare a suprafeţei teritoriului României a fost făcută în 1971, când ţara noastră a trecut de la proiecţia cartografică Gauss-Kruger la modelul Krasovsky.

Şi atunci, suprafaţa recalculată a ţării a crescut, însă mai mult, de la 237.500 kmp la 238.391 kmp.

Suprafaţa României este influenţată de schimbarea cursului Dunării sau a altor ape curgătoare care reprezintă frontiere, precum Prutul, Tisa sau Mureşul, cât mai ales datorită depunerilor aluviunilor Dunării, cât şi din cauza eroziunii, în sudul Litoralului.