Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu deficienţele semnificative în ceea ce priveşte monitorizarea poluării aerului, a anunţat miercuri instituţia.

Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 25 000 de decese premature pe an în acest stat membru.

Acest prim avertisment include reţeaua de monitorizare a unei game largi de zone şi aglomerări, precum şi toţi principalii poluanţi, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon şi ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice.

O monitorizare adecvată este, potrivit Comisiei Europene, o cerinţă fundamentală pentru verificarea conformităţii cu diferitele standarde ale UE în ceea ce priveşte calitatea aerului,.

 Legislaţia UE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa impune statelor membre să evalueze calitatea aerului pe întreg teritoriul lor şi să ia măsuri pentru a limita expunerea cetăţenilor la poluanţi.

România nu a reuşit să creeze o reţea de monitorizare care să respecte standardele şi cerinţele UE în vederea evaluării eficiente şi a îmbunătăţirii calităţii aerului.