Din 1 martie, 51 de medicamente scumpe, care se acordau numai cu viza comisiilor de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), vor putea fi prescrise direct asiguraţilor, după ce medicii vor completa formularele specifice de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicaţia respectivă, anunţă CNAS.

Formularele vor fi completate de medicii prescriptori şi vor fi transmise prin mijloace electronice către casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţii contractuale, urmând ca, în termen scurt, transmiterea să se facă online către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), precizează CNAS.

Întreaga responsabilitate pentru prescrierea medicamentelor menţionate, precum şi pentru corectitudinea completării formularelor, va reveni medicilor prescriptori.

"Formularele vor constitui un sprijin pentru medicii prescriptori, deoarece reprezintă o modalitate rapidă de verificare a încadrării pacientului în criteriile terapeutice de prescriere a medicamentelor respective. Totodată, ele vor fi şi un instrument de control al evoluţiei costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului CNAS", a declarat Radu Gheorghe Ţibichi, preşedintele CNAS.

Reglementarea formularelor este prevăzută în Ordinul CNAS nr. 141/2017, care a fost dezbătut public cu reprezentanţii organizaţiilor interesate.

În cursul dezbaterii, participanţii au formulat mai multe propuneri, din care unele au fost preluate, iar altele vor fi transmise comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, mai arată reprezentanţii CNAS.

Totodată, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a efectuat modificări în mai multe acte normative referitoare la prescrierea medicamentelor şi la raportarea activităţii furnizorilor de servicii medicale şi medicamente, pentru a le pune în acord cu trecerea la noua procedură de prescriere a medicamentelor scumpe.