România va încheia cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) un Acord de împrumut în valoare de 60 milioane euro, destinat sprijinirii Proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor judiciare”, se arată într-un comunicat al Cabinetului Cioloş.

Executivul a aprobat astăzi, printr-un Memorandum, Raportul negocierilor cu BIRD, textul negociat al Acordului de împrumut, precum şi documentele aferente acestuia. Împrumutul este destinat îmbunătăţirii funcţionării instanţelor şi a instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Justiţiei precum şi a infrastructurii IT la nivel naţional. îmbunătăţirii activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (hardware si sistem de arhivare electronică), îmbunătăţirii activităţii parchetelor şi a infrastructurii informatice la nivelul Ministerului Public. Toate aceste activităţi sunt incluse în Planul de acţiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020.

Costul total estimat al proiectului este de 65 milioane euro, din care 60 milioane euro din împrumutul acordat de BIRD şi 5 milioane euro contribuţia părţii române, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Proiectul este prevăzut a se implementa în 6 ani, Ministerul Justiţiei fiind desemnat ca agenţie de implementare.

Împrumutul este acordat pe o perioadă de 10 ani, din care 6 ani perioada de graţie, la o dobândă egală cu rata EURIBOR la şase luni, plus marja variabilă. După semnarea de către părţi, Acordul de împrumut va fi supus ratificării, conform legislaţiei române în vigoare.