Scăderea sub 15% a ponderii elevilor de 15 ani cu rezultate scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, reducerea abandonului şcolar sub 10% şi creşterea la 95% a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar de la patru ani, sunt unele dintre obiectivele Strategiei educaţiei pentru perioada 2014-2020.

De asemenea, până în 2020, proporţia de absolvenţi angajaţi (cu vârste cuprinse în 20 şi 34 de ani), care au părăsit sistemul de educaţie şi de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referinţă, ar trebui să fie de cel puţin 82% (comparativ cu 76,5% în 2010).

Pe baza priorităţilor, strategia UE 2020 defineşte obiectivele principale pentru deceniul 2010-2020, respectiv: rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să ajungă la cel puţin 75%; alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; obiectivul "20/20/20": reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu la maximum 10% şi creşterea procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii superioare la cel puţin 40 în 2020; reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.

Mai multe informaţii, pe MEDIAFAX