Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei îşi are sediul într-o clădire monument, arhitectura fiind specifică  secolului al XIX-lea. Casa Petrichevich-Horvath este un exemplu de adaptare locală a limbajului neoclasic la decorul frizei dintre etaje şi la motivele florale-geometrice ale casetelor.

Actul de naştere al muzeului este actul de constituire a Societăţii Muzeului Ardelean, la 23 noiembrie 1859. Patrimoniul de început al clădirii era constituit din colecţii de antichităţi, numismatică, botanică, zoologie, mineralogie-geologie. Universitatea clujeană înfiinţată în 1872 a luat sub ocrotirea sa colecţiile muzeale care s-au îmbogăţit prin donaţii şi achiziţii cu obiecte de mare valoare istorico-arheologică şi artistică.

Colecţiile arheologice au fost păstrate şi expuse în aripa veche a actualei clădiri a muzeului. După 1 Decembrie 1918, acestea au trecut în grija Institutului de Arheologie şi Numismatică a Universităţii Româneşti din Cluj. Odată cu crearea Institutului de Studii Clasice, în 1929, în patrimoniul său ajung toate colecţiile istorico-arheologice, îmbogăţite mereu cu valoroase materiale provenite din săpăturile de la Costeşti, Ulpia Traiana etc., care sunt transferate în totalitate în actuala clădire.

 În anul 1937, muzeul este deschis publicului, prezentând una din cele mai mari şi bine organizate secţii de istorie antică din ţară, o valoroasă pinacotecă, o colecţie de ceramică medievală şi modernă, un lapidar medieval şi o colecţie etnografică.

Colecţiile actuale ale Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei sunt prezentate în expoziţia de bază care prezintă evoluţia istorică şi gradul de civilizaţie pe teritoriul Transilvaniei din preistorie până la 1 Decembrie 1918, ilustrată prin obiecte provenite din descoperiri arheologice, colecţii medievale şi moderne de ceramică, cositoare, sticlărie, armament, documente şi fotografii, cărţi şi ziare etc.

Lapidariul roman adăposteşte piese epigrafice şi sculpturale din marmură şi alte varietăţi de piatră, descoperite în provincia Dacia. Acesta reuneşte într-o colecţie unitară şi reprezentativă o serie de creaţii ale pietrarilor care, de-a lungul secolelor, au activat în atelierele centrului clujean.

Tezaurul muzeului prezintă publicului peste 4600 de piese din aur şi argint: idoli eneolitici, tezaure monetare din argint şi aur, bijuterii, medalii şi decoraţii precum şi obiecte de uz cotidian din metal preţios.

Localizare a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca se află în zona Pieţei Muzeului, pe strada Constantin Daicoviciu nr. 2.

Telefon: 0264595677

Accesul cu maşina se face pe strada Constantin Daicoviciu, dar se poate face şi de pe strada Emil Isac, dinspre strada Georghe Bariţiu (Opera Maghiară). După intersecţia cu strada Constantin Daicoviciu, strada Emil Isac este cu sens unic spre strada Memorandumului.

Sursa: clujtravel.ro