Castelul Banffy de la Bonţida este un ansamblu arhitectonic construit de familia Bánffy în comuna Bonţida, judeţul Cluj.

Considerat cândva Versailles-ul Transilvaniei, castelul Banffy de la Bonţida este unul dintre cele mai frumoase ansambluri de clădiri istorice din Bazinul Carpatin. Deşi probabil a existat o reşedinţă nobiliară în secolele XIV şi XV, prima atestare documentară a castelului datează din secolul XVII, când, potrivit unui raport militar (1680), exista un sistem de fortificaţii care înconjura conacul.

Între anii 1437 şi 1543, familia Banffy a construit în Bonţida, aproape de Someşul Mic, un castel cu patru bastioane, unde membrii acesteia au locuit până în anul 1944, când au fost evacuaţi de germani, care voiau să transforme castelul în spital militar.

Aşa s-a şi întâmplat, palatul funcţionând ca spital militar, până la terminarea războiului. În tot acest timp, numeroşi militari au murit în incinta castelului, fie din cauza rănilor, fie din cauza bolilor de care sufereau. După război, într-o parte a castelului a ajuns să funcţioneze o cooperativă agricolă, după care clădirea a servit ca depozit pentru diverse materiale.

Dénes Bánffy II a moştenit proprietatea în 1735, la vârsta de 12 ani. Şi-a petrecut tinereţea la Viena, având importante funcţii în curtea împărătesei Maria Tereza. În 1747 a fost realizată reconstrucţia castelului în stilul baroc austriac, lucrarea fiind coordonată de arhitectul Joseph Emanuel von Erlach.

În această etapă, castelului i-a fost conferită o nouă configuraţie, prin dispunerea construcţiilor în forma literei U. Noile clădiri au fost compuse din manej, grajd, remiză, locuinţele servitorilor – inspirate din arhitectura barocă vieneză.

József Bánffy a ordonat demolarea clădirii porţii în jurul anilor 1820, întredeschizând curtea barocă cu cea renascentistă. Din materialul de construcţii, obţinut din turnul porţii, s-a construit moara pe apă de lângă castel.

Parcul a fost şi el transformat. József Bánffy a creat în locul parcului franţuzesc, unul romantic, conţinând toate elementele corespunzătoare unui parc englezesc. În toamna anului 1944, trupele germane în retragere au incendiat şi au jefuit castelul, nimicind mobilierul, biblioteca, vestita galerie de portrete. oar câteva fotografii de epocă păstrează imaginea interioarelor luxuriante.

Lucrările de restaurare au fost lansate în 1999, în urma acordului cultural semnat între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Patrimoniului Cultural din Ungaria.

Starea sa precară a fost recunoscută oficial, fiind inclusă în anul 2000 de World Monuments Watch pe Lista celor 100 Cele Mai Periclitate Situri din Lume. Valoarea arhitecturală şi istorică, precum şi starea de degradare a castelului sunt factorii determinatori privind restaurarea şi exploatarea sa – o sarcină complexă, care va avea succes doar cu o strategie pe termen lung şi cu colaborare internaţională.

În anul 2000 s-a reuşit acoperirea parţială a clădirii principale. Un an mai târziu, s-a restaurat clădirea bucătăriei, care include şi un bastion ce făcea parte din fortificaţii. În interiorul acesteia funcţionează Cafeneaua Culturală.

Fundaţia Transylvania Trust, împreună cu parteneri din Franţa şi Belgia, va derula în următorii doi ani  un proiect internaţional, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul-Cadru Cultura.

Proiectul va prezenta importanţa meseriilor tradiţionale de construcţii în promovarea relaţiilor internaţionale, fiind implementat în mare parte la Centrul Internaţional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului construit la Castelul Banffy.

Parteneriatul va implica şi schimbul de meşteşugari între cele trei ţări, va oferi oportunitatea de a promova meseriile tradiţionale din Transilvania unui public european.

Castelul este situat la 30 de kilometri de Cluj , pe malul drept al Someşului Mic, în comuna Bonţida.

Ansamblul istoric oferă un mediu prielnic pentru desfăşurarea activităţilor culturale. Zilele Castelului Banffy contribuie la influenţarea percepţiei publice privind valoarea mediului istoric şi rolul acestuia în societate, orientarea comunităţii locale şi a participanţilor spre cunoaşterea tradiţiilor, a patrimoniului cultural, condiţie de bază a păstrării nealterate a identităţii culturale.

În cadrul Zilelor Castelului Banffy, în castel se desfăşoară evenimente şi activităţi culturale pe durata sfârşitului de săptămână, evenimentul dovedindu-se tot mai popular de la prima ediţie din 2002.

“Zilele Castelului Banffy” este un eveniment organizat anual în ultimul week-end al lunii august.