Moody’s a îmbunătăţit perspectiva ratingului Baa3 al României de la negativă la stabilă, anticipând că evoluţia bună din 2013 a indicatorilor macroeconomici va continua, în timp ce riscurile privind creşterea economică şi finanţarea au scăzut datorită redresării zonei euro, potrivit Agerpres.

Agenţia de evaluare financiară a menţinut ratingul României pentru datoriile pe termen lung la nivelul Baa3, iar cel pentru datoriile pe termen scurt la P-3, considerând că avansul PIB va fi susţinută de creşterea exporturilor şi absorbţia fondurilor europene, chiar dacă consumul intern şi creditarea ar putea rămâne sub nivelul anterior crizei în viitorul apropiat, se arată într-un comunicat al Moody’s.

Agenţia consideră totodată că accesul României la finanţarea multilaterală reduce riscurile la adresa capacităţii de rambursare a datoriilor externe, care pot fi generate de instabilitatea pieţei internaţionale.

Agenţia notează faptul că România a reuşit să reducă deficitul bugetar la 3% din PIB la sfâşitul lui 2012 şi la 2,3% din PIB în 2013, în pofida mai multor schimbări de guvern, respectând astfel condiţiile convenite cu FMI şi UE.

Moody's anticipează că reducerea deficitului bugetar va contribui la stabilizarea datoriei publice, ceea ce susţine decizia de îmbunătăţire a perspectivei ratingului de la negativă la stabilă.

Inflaţia s-a redus de la 5% la sfârşitul lui 2012 la 1,6% la sfârşitul anului 2013, evoluţie care a contribuit la competitivitate. Creşterea exporturilor s-a accelerat, iar importurile au rămas scăzute, astfel că deficitul de cont curent s-a redus de la 4,4% ân 2012 la 1,1%, se arată în comunicat.

Incertitudinile economice din zona euro au reprezentat un factor major pentru decizia Moody’s de atribuire a unei perspective negative pentru ratingul României în 2012, în condiţiile în care 50% din exporturile României sunt destinate ţărilor din zona euro, iar majoritatea băncilor din ţară sunt deţinute de bănci din zona euro.

Pe termen mediu, Moody’s anticipează că România va continua să se apropie de convergenţa veniturilor cu cele din ţările mai bogate din UE, datorită salariilor competitive şi a unor măsuri viitoare de creştere a competitivităţii, iar aceste elemente susţin perspectiva stabilă a ratingului.

Moody’s ar putea îmbunătăţi ratingul României dacă va avea loc o accelerare pronunţată a creşterii economice fără agravarea dezechilibrelor macroeconomice, dacă riscurile de finanţare se vor reduce şi dacă va avea loc o creştere a eficienţei sectorului de stat.

Ratingul ar putea fi redus în schimb dacă ar avea loc o inversare a recentei consolidări fiscale, cum ar fi creşterea îndatorării, dacă ar avea loc o scădere a competitivităţii sau o înrăutăţire a balanţei de plăţi.