Tribunalul Prahova a admis cererea Companiei Energopetrol Câmpina de declanşare a procedurilor privind intrarea în insolvenţă, iar Bursa de Valori Bucureşti a suspendat compania de la tranzacţionare. Conform hotărârii luate de instanţă, a fost admisă cererea debitoarei Energopetrol de intrare în insolvenţă şi a fost numit administrator judiciar Andrei Ioan IPURL. Instanţa a mai stabilit ca, până la 14 augusr, administratorul judiciar să depună un prim raport asupra situaţiei companiei, iar până la 1 septembrie să depună raportul privind cauzele care au condus la insolvenţă. Apoi vor fi verificate creanţele şi se vor trimite notificări creditorilor, pe 21 septembrie va avea loc şedinţa tuturor creditorilor Energopetrol, iar 9 octombrie este următorul termen de înfăţişare în instanţă.

Conform situaţiei financiare prezentată de conducerea societăţii, la sfârşitul primului trimestru al acestui an Energopetrol avea o datorie totală de 28.034.852 lei.

Energopetrol SA este furnizor de produse şi servicii în domeniul electro-energetic – proiectare, construcţie, montaj. Societatea era cotată la BVB din 1998.

În 2012, societatea a raportat venituri totale în valoare de 20,61 milioane de lei, un profit net de 0,76 milioane lei şi a avut 167 de salariaţi. Acţionariatul Energopetrol este format din: Asociaţia Salariaţilor (48,79%), SIF Muntenia (7,91%), alţi acţionari (43,3%). Societatea a fost înfiinţată la 13 iunie 1898, iar actuala denumire o are din 1951.