Jurnalul Prahovean a obţinut din partea Bibliotecii Naţionale a României recunoaşterea oficială ca publicaţie serială editată la nivel naţional, alocându-i-se codurile internaţionale de identificarea a publicaţiilor seriale ISSN 2344 – 1488 şi ISSN–L 2344 – 1488.

ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin standardul ISO 3297.

Centrul Internaţional ISSN, cu sediul la Paris, este instituţia oficial desemnată să administreze, la nivel internaţional, problemele legate de aplicarea codului ISSN, să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate. Este nucleul unei reţele de centre naţionale ISSN. Acestea sunt create, în general, pe lângă bibliotecile naţionale şi sunt abilitate să exercite controlul bibliografic asupra publicaţiilor seriale editate la nivel naţional.

În cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează din anul 1990 Centrul Naţional ISSN.

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale.

La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferentă este înregistrat într-o bază de date specializată "Registrul ISSN". Ea este realizată de Centrul Internaţional ISSN, în principal prin reunirea tuturor bazelor de date naţionale. "Registrul ISSN" reprezintă referinţa cea mai completă, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. El poate fi accesat online la adresa www.issn.org

Caracteristicile pe care trebuie să le întrunească o publicaţie serială online sunt următoarele:
- titlu propriu (identic sau diferit de cel al site-ului pe care este postată publicaţia), afişat vizibil;
- ordine numerică sau cronologică, distinct afişată pentru fiecare apariţie;
- nu au un număr de apariţii prestabilit;
- au cuprinsul/sumarul afişat pentru fiecare apariţie;
- articolele sunt în format full text;
- caseta redacţională.

Publicaţia serială online este un produs diferit faţă de site-ul pe care aceasta este postată. Nu pot fi considerate publicaţii seriale online site-urile care conţin articole, postate cronologic sau având o temă comună, fără a întruni elementele caracteristice de mai sus.

Detalii: http://www.bibnat.ro/ISSN-s122-ro.htm