Soţul supravieţuitor care nu optează la pensie de urmaş, poate beneficia, pe lângă pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din pensia soţului decedat, dacă durata căsătoriei a fost mai mare de 10 ani, se arată în proiectul noii Legi a pensiilor.

Criteriile pentru acordarea acestui ajutor au fost prezentate de secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale, Adrian Rîndunică.

”Vorbim de ajutorul pentru soţul supravieţuitor, în cuantum de 25% din pensia soţului decedat. Condiţiile ar fi: să fie beneficiar de pensie la limită de vârstă, suma totala sa nu depăşească 80% din salariul minim brut, să aibă stagiul complet de cotizare, vârsta standar de pensionare, durata căsătoriei de minim 10 ani şi nu s-a recăsătorit. Se menţine şi opţiunea prin care soţul supravieţuitor poate renunţa la pensia proprie, pentru a primi 50% din pensia soţului decedat”, a explicat Adrian Rîndunică, secretar de stat in cadrul MMJS.

Conform proiectului de act normativ, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, sau în cazul în care decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menţine suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim şi nici cel complet.