Procesul de dezabonare a utilizatorilor de servicii multiplay (televiziune, internet fix şi telefonie mobilă) este foarte complicat, începând cu contactarea furnizorului, până la concretizarea şi soluţionarea cererii, a constatat Consiliul Concurenţei în cadrul analizei serviciilor de comunicaţii electronice oferite sub forma pachetelor de servicii multiplay.

În plus, autoritatea de concurenţă a identificat, în studiul realizat, existenţa unor clauze posibil abuzive în contractele furnizorilor de servicii de multiplay încheiate cu persoane fizice.

”Astfel, modalităţile de contactare a furnizorilor sunt greu accesibile, utilizatorii putând să se adreseze fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie printr-o cerere completată într-unul din punctele de lucru ale furnizorului desemnate în acest scop”, arată un raport transmis miercuri de Consiliul Concurenţei.

De asemenea, există şi furnizori care nu menţionează modalitatea de adresare în situaţia dezabonării.

În acelaşi timp, costurile ce intervin pentru dezabonare îi determină pe clienţi, de foarte multe ori, să îşi reconsidere decizia.

”Peste 80% dintre cei care şi-au schimbat furnizorul sunt de părere că nivelul costurilor este unul ridicat, iar mai mult de jumătate dintre ei apreciază că au fost descurajaţi de costurile aferente dezabonării”, spun autorii studiului.

De asemenea, autoritatea de concurenţă a constatat existenţa unor dificultăţi şi în procesul de abonare: instalarea şi activarea serviciilor poate depăşi chiar şi 30 de zile.

”Aceste întârzieri sunt cauzate, în cea mai mare parte, de faptul că furnizorii solicită în primă fază semnarea contractului şi, abia pe urmă, verifică dacă există infrastructura necesară sau soluţia tehnică la locaţia clientului. Prin urmare, clienţii nu au garanţia că serviciile achiziţionate le vor fi furnizate”, arată studiul autorităţii de concurenţă.

În plus, se observă o lipsă a informării pe site-uri în privinţa procedurii de urmat în cazul dezabonării, în schimb, pentru abonare, există secţiune dedicată, uşor vizibilă pentru vizitatorul paginii de internet sau este facilitată achiziţionarea de abonamente fie la secţiunea „Comandă rapidă”, fie prin comandarea directă a abonamentului dorit

Consiliul Concurenţei a constatat că există şi alte probleme cu care se confruntă posesorii de pachete de servicii, cum ar fi: renunţarea la una din componentele pachetului atrage după sine renunţarea la întregul pachet, riscul potenţial de a avea mai multe servicii nefuncţionale în cazul unei probleme tehnice (atunci când furnizarea se efectuează prin intermediul aceleiaşi tehnologii) sau riscul deconectării tuturor serviciilor din pachet în caz de neplată a unuia dintre servicii.

Totodată, la nivelul unor zone, vânzarea pachetelor poate avea implicaţii negative asupra mobilităţii consumatorilor, având în vedere că nu există alţi furnizori care să ofere doar câte un serviciu sau furnizorii au disponibilitate limitată.

Spre exemplificare, un utilizator de pachet televiziune (TV) şi internet fix (IF), care ar fi nemulţumit doar de serviciul TV, va fi nevoit să renunţe şi la IF nefiind posibilă retragerea doar de la serviciul TV.

Un alt exemplu, dar în sens invers, ar fi acela că, în situaţia în care un utilizator deţine serviciul de IF şi ar dori la un anumit moment să schimbe furnizorul, întâmpină dificultăţi în a identifica o ofertă conţinând numai serviciul IF.

Similar, în cazul achiziţionării de servicii individuale multiple, clientul se poate retrage doar de la un serviciu, dar ar putea pierde avantajele oferite iniţial.

Autoritatea de concurenţă a identificat, în studiul realizat, existenţa unor clauze posibil abuzive în contractele furnizorilor de servicii de multiplay încheiate cu persoane fizice.

”Dintre acestea, menţionăm solicitarea de despăgubiri în cazul dezabonării anticipate, caz în care abonatul trebuie să achite, după caz, penalităţi reprezentând 50% din valoarea abonamentului aferent lunilor rămase până la încheierea contractului, contravaloarea tuturor taxelor şi tarifelor promoţionale, contravaloarea abonamentelor aferente fiecărui serviciu contractat, la preţul de listă înmulţit cu numărul de luni rămase până la încheierea perioadei minime”, menţionează autoritatea.

Costurile mari de dezabonare descurajează schimbarea furnizorului, afectând mobilitatea clienţilor.

O altă clauză posibil abuzivă este reprezentată de obligativitatea încheierii contractului anterior verificării de către furnizor a posibilităţii sale tehnice de a efectua servicii în locaţia beneficiarului. Instalarea şi activarea serviciilor contractate poate dura între 30 - 90 zile şi chiar extinsă cu încă 90 zile, perioadă în care, beneficiarul nu are certitudinea că serviciile îi vor fi furnizate, fiind nevoit să aştepte răspunsul furnizorului.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei a discutat şi transmis autorităţii de protecţie a consumatorilor (ANPC) lista posibilelor clauze abuzive cuprinse în contractele furnizorilor pentru a fi analizate.

Ancheta sectorială realizată de Consiliul Concurenţei arată că pieţele serviciilor fixe de comunicaţii electronice sunt puternic concentrate la nivel naţional, patru furnizori deţinând peste 85% din totalul abonaţilor la serviciile de televiziune (TV) şi internet fix (IF) şi 95% la serviciul de telefonie fixă (TF).

Studiul relevă că, la nivel naţional, compania RCS&RDS deţine cel mai mare număr de abonaţi la serviciul de TV prin cablu şi internet fix, iar Telekom la serviciul de telefonie fixă, ponderile depăşind 40%.

În urma anchetei realizate de autoritatea de concurenţă, a rezultat că, în cea mai mare parte, serviciile de TV, IF şi TF sunt achiziţionate împreună cu alte servicii, existând un număr mic de abonaţi care deţin servicii singulare de TV, IF şi TF.

De asemenea, Consiliul Concurenţei a constatat că pachetele de servicii nu sunt oferite de toţi furnizorii. Furnizorii care nu oferă pachete, ci servicii individuale multiple, au un comportament asemănător celor care îşi promovează ofertele la pachet, încurajând achiziţia multiplă de servicii prin oferirea unor avantaje care nu apar în cazul abonării la un singur serviciu.

Consumatorii, la rândul lor, preferă să trateze cu un singur furnizor, decât să se îndrepte către doi sau trei furnizori pentru obţinerea serviciilor de sunt interesaţi.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a fost solicitat date şi informaţii de la societăţile Digital Cable Systems, Orange Romania, RCS&RDS, Telekom Romania Communications şi UPC Romania.

În acelaşi timp, autoritatea de concurenţă a colaborat şi cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

De asemenea, Consiliul Concurenţei a efectuat un sondaj la nivelul consumatorilor finali, utilizatori de servicii de comunicaţii electronice oferite sub forma pachetelor de servicii sau separat.

Rezultatele acestei anchete sectoriale vor fi utilizate de Consiliul Concurenţei în analiza cazurilor privind concentrările economice şi practicilor anticoncurenţiale.

Raportul preliminar este supus consultării publice, pe pagina de internet a instituţiei, până la data de 3 noiembrie.