Firmele mici din mediul urban mai pot depune până vineri cereri pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil cuprins între 25.000 şi 200.000 de euro, potrivit unei scheme de finanţare pentru care înscrierile au început de anul trecut.

Firmele mici din mediul urban mai pot depune până vineri cereri pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil cuprins între 25.000 şi 200.000 de euro, potrivit unei scheme de finanţare pentru care înscrierile au început de anul trecut. Totuşi, pentru a putea primi de la stat banii cu ajutorul cărora să îşi dezvolte afacerile proprii, firmele care solicită sprijinul trebuie să îndeplinească anumite condiţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a anunţat astă-vară, în cadrul unei conferinţe de presă, deschiderea Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, primul apel de proiecte pentru microîntreprinderi ce vor primi finanţare.

Anunţul făcut de reprezentanţii instituţiei s-a oficializat la începutul lunii iunie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului MDRAP nr. 170/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020.

Potrivit unui comunicat al ministerului, solicitanţii pot depune proiectele pentru obţinerea finanţării timp de jumătate de an, mai exact în perioada 27 iulie 2016 - 27 ianuarie 2017. Astfel, cererile de finanţare mai pot fi depuse până vineri, prin intermediul aplicaţiei MySMIS, disponibile aici.

Actul normativ citat prevede că ajutorul de stat va fi acordat sub formă de finanţare nerambursabilă, cuprinsă între 25.000 şi 200.000 de euro, banii fiind destinaţi, practic, dezvoltării afacerilor proprii. Totuşi, finanţarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că beneficiarul va trebui să suporte, la rândul său, un procent de 10%, dar şi valoarea cheltuielilor neeligibile, care vor fi suportate integral de către acesta.

Practic, procentul de 10% reprezintă valoarea contribuţiei proprii pe care trebuie să o suporte microîntreprinderea, adică societatea cu răspundere limitată sau societatea cooperativă care solicită finanţarea, scrie avocatnet.ro.

Ajutorul financiar acordat este considerat ajutor de minimis, ceea ce înseamnă că o societate nu poate primi, indiferent de sursa de finanţare, mai mult de 200.000 de euro în decursul a trei ani fiscali consecutivi, se arată în documentul amintit. Astfel, dacă societatea a primit finanţare nerambusabilă în ultimii trei ani, nu va putea solicita prin prezentul proiect decât diferenţa rămasă până la 200.000 de euro.

Totodată, bugetul disponibil pentru primul apel de proiecte este de 234,12 milioane de euro, fiind estimată finanţarea unui număr de 1.200 de societăţi din şapte regiuni de dezvoltare, respectiv Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est.

Ce tipuri de investiţii sunt eligibile

Actul normativ publicat în iunie 2016 în Monitor stabileşte şi tipurile de cheltuieli eligibile. Concret, acestea sunt:

  • construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • dotarea cu active corporale: echipamente, utilaje, instalaţii, mobilier, echipamente informatice, birotică;
  • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
  • achiziţia de active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice;
  • investiţii în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online.