Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Carpatica Asig S.A., ca urmare a constatării stării de insolvenţă a societăţii, şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment.

Carpatica avea o cifră de afaceri de 130 de milioane de euro pe an şi 500 de angajaţi. Falimentul Capatica Asig este al doilea cel mai mare după falimentul Astra Asigurări, companie cu afaceri de 200 de milioane de euro anual.

Ambele companii au capital autohton şi au fost, într-o formă sau alta, sub supravegherea ASF în ultimii doi ani.

Un comunicat al ASF precizează că în sedinţa de miercuri a aprobat şi metodologia şi a decis demararea celei de-a doua etape a exerciţiului de testare la stres a fondurilor deschise de investiţii şi a fondurilor închise de investiţii. Autoritatea a hotărât retragerea autorizaţiei de funcţionare şi suspendarea activităţii, la cerere, în cazul unor brokeri de asigurare, sancţionarea reprezentanţilor legali ai unor emitenţi, precum şi respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

Vor fi majorate capitalul social al societăţii Euroins Romania Asigurare -Reasigurare, cu suma de 200.000.000 de lei, de la 230.525.765 lei la 430.525.765 lei, precum şi cel al Companiei de Asigurări – Reasigurări Exim România, (CARE -ROMÂNIA), cu suma de 20.000.000 lei, de la 17.643.996 lei la 37.643.996 lei.

Autoriatea a aprobat şi proiectul Normei pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României), avizarea Instrucţiunii Fondului de Garantare a Asiguraţilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare semestriale de către FGA, modificarea Codului Depozitarului Central S.A. cu privire la împrumutul de instrumente financiare, precum şi proiectul Normei privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.