Cele mai mari 50 de instituţii fi­nan­ciare nebancare, cea mai mare parte com­panii de credite de con­sum, au ra­portat anul trecut un pro­fit agregat de 144 de milioane de lei (33 milioane de euro), la o cifră de afa­ceri de 2,9 miliarde lei (650 milioane euro) şi un nu­măr de 2.800 de an­gajaţi. Marja medie de pro­fit ajun­ge la ni­vel indivi­dual şi la 60%, scrie Ziarul Financiar.

De exemplu, sis­temul bancar, care cuprinde 40 de bănci cu active de 80 de miliarde de euro şi 58.000 de an­gajaţi, a în­cheiat anul trecut cu un profit agregat de numai 49 milioane de lei (11 milioane euro).

Cele mai mari două profituri din piaţă au fost raportate de Cetelem, de­ţinută de BNP Paribas, şi ERB Retail Services, compania de credite de consum a Bancpost, cu 37 de milioane de lei (circa 8 milioane de euro) şi respectiv 26 de milioane de lei (6 milioane de euro).

Cele mai mari companii din piaţă în funcţie de cifra de afaceri au fost anul trecut UniCredit Con­sumer Financing şi Provi­dent. UniCre­dit Con­su­mer, deţinută de UniCredit Ţiriac Bank, a raportat afa­ceri de 316 milioane de lei (71 milioane de euro), iar Pro­vi­dent, o com­pa­nie care se bazează pe vânzarea de cre­di­te de mică valoare di­rect la do­mi­ciliul clientului, a avut afaceri de 214 milioane de lei.

Totuşi, nici IFN-urile nu au fost oco­lite de criză, stocul de credite acor­date de acestea fiind în prezent de 18 mld. lei, cu 6 mld. lei sub nivelul din urmă cu patru ani.

Sursa: Ziarul Financiar